Cykl konferencji dla Liderów Biznesu „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie”

Unikatowy cykl wykładów i warsztatów dla wyższej kadry zarządzającej, poświęcony przywództwu opartemu na zrównoważonym rozwoju człowieka zarówno w sferze zawodowej, jak też osobistej…

Spójne przywództwo

Holistyczny program wdrożenia kultury zarządzania firmą. Bazuje na filozofii zrównoważonego rozwoju w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej, w połączeniu z wellbeing i Q12 Gallupa…

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny

Coroczna akcja społeczna Fundacji Humanites skierowana do wszystkich pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników związana z upowszechnieniem w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny, przypadającego na 15 maja. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na wagę wielopokoleniowych więzi rodzinnych oraz wagę więzi rodzinnych jako podstawy budowy tożsamości młodego pokolenia.

Program Zrównoważonego Rozwoju 

Szyte na miarę programy i warsztaty dla odbiorców indywidualnych i firm. Przykładowe realizacje: umiejętność stawiania granic, budowanie relacji z partnerem, relacje z dzieckiem, uzależnienia, komunikacja z nastolatkiem, wybór szkoły dla dziecka, konsekwencja w wychowaniu, budowanie równowagi w życiu….

Wolontariat rodzinny dla pracodawców

Aktywność dobroczynna, która włącza całe rodziny w działalność społeczną w swoim otoczeniu. Prowadzona w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu”

Dobry klimat dla Rodziny

Uczestniczymy w programie stworzonym przez Pałac Prezydencki w celu rozwijania polityki prorodzinnej. Więcej o programie przeczytacie na stronie www.prezydent.pl

Trening doskonalenia osobowości menedżerów

Seminarium poświęcone metodom budowania osobistego i zawodowego sukcesu, zgodnego z własnym systemem wartości. Prowadzone przez Alexandre’a Havarda, dyrektora Instytutu Etyki Przywództwa….

Program Pomocy Psychologicznej Assistance

pakiet pierwszej pomocy dla pracowników i ich rodzin w zakresie wyzwań związanych z ich życiem prywatnym (indywidualnie dobrana pomoc specjalistów współpracujących z Fundacją).