Zespół

Prezes Instytutu Humanites

Zofia Dzik
zofia.dzik@humanites.pl

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Instytutu Humanites.

Doświadczony menadżer,  pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start upów; juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych expertów i mówców w zakresie przywództwa.

Autorka Modelu Spójnego Przywództwa™ (pierwszy model przywództwa na rynku polskim) oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites; dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW,

Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustkowia 🙂

Wiceprezes Instytutu Humanites

Jolanta Jakóbczyk
jolanta.jakobczyk@humanites.pl

Rada Instytutu Humanites

Zdzisława Cwalińska-Weychert
Aleksandra Sierakowska
Igor Rusinowski
Roman Wieczorek

Koordynatorki Projektów

Izabela Nienałtowska
izabela.nienaltowska@humanites.pl

Agnieszka Muzińska
agnieszka.muzinska@humanites.pl

Public Relations, media

Biuro fundacji

Agata Gajewska
biuro@humanites.pl