Zespół

Prezes fundacji

Wiceprezes fundacji

Jolanta Jakóbczyk
jolanta.jakobczyk@humanites.pl

Rada fundacji

Zdzisława Cwalińska-Weychert
Igor Rusinowski
Magdalena Dziewguć

Biuro fundacji