website builder

Instytut Humanites zaprasza na VII Konferencję dla Liderów Biznesu

5 MARCA 2020, Akademeia High School, Ledóchowskiej 2, Warszawa

KONFERENCJA DLA LIDERÓW BIZNESU, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE MIARĄ PRAWDZIWEGO SUKCESU
JEST ZARÓWNO WYNIK JAK I SPOSÓB JEGO OSIĄGANIA.

AGENDA

8:00-8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00-9:10

Otwarcie konferencji
/ Zofia Dzik, Roman Wieczorek

SEKCJA I – LIDER – CZŁOWIEK

9:10-9:40

Za wolno czy za szybko? O zdolności i niezdolności człowieka do adaptacji.

/ Marcin Balicki

Antropologiczno-filozoficzne spojrzenie na ludzkość i możliwości adaptacji. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tysięcy lat doświadczeń człowieka w zakresie przystosowywania się do zmieniającego się świata? Co jest zmienne a co stałe w zmianie?

9:40-10:05

Na ile jesteśmy wolni, na ile zniewoleni?

/ O. Roman Bielecki

Co jest źródłem wolności? Jak w wolności się nie zgubić? Na ile dzisiejsi liderzy są wolni, na ile zniewoleni? Czy dają wolność innym, czy zniewalają?

SEKCJA II – LIDER W RELACJI

10:05 – 10:30

Między chaosem a harmonią.

/ Prof. Andrzej Wysmołek

Żyjemy w czasach „Pomiędzy” – czyli jak pisał Zygmunta Baumana – Interregnum. Jaka jest rola tych stanów? Czy jest taki stan, do którego w naturalny sposób dąży wszechświat? A my ludzie? Jaka jest nasza rola w tworzeniu chaosu i harmonii każdego dnia?

10:30 – 10:45

Podróż

/ Piotr Gospodarczyk i Muzycy Świata

10:45 – 11:10

Przerwa kawowa

11:15 – 11:35

Kto dziś bierze odpowiedzialność za Słowo?

/ Andrzej Seweryn

„Na początku było Słowo…” Czy dzisiejsi liderzy dostatecznie biorą odpowiedzialność za Słowo? Słowo, które buduje i słowo, które burzy. Jak uczyć się uważności Słowa w pracy, w domu, publicznie.

SEKCJA III – LIDER W BIZNESIE I W GOSPODARCE

11:15-11:35

Człowiek i Technologia. Jakie są główne trendy w biznesie i technologii v. potrzeby człowieka.

/ Zofia Dzik

Czy biznes i globalne trendy technologiczne oraz proste potrzeby ludzi mają szansę na prawdziwe spotkanie?

11:35-12:10

Kto jest gotowy na transformację?

/ Prof. Barbara Fatyga

Kto się i jak uczy, a kto potrzebuje korepetycji i z jakiej dziedziny? Co jest w życiu i w pracy ważne dla poszczególnych pokoleń? Jak budowane są relacje, jak wygląda czas wolny i miejsce dla sztuki? Jakie kompetencje mają poszczególne pokolenia i jak są gotowe na transformację? Kto ma szansę poradzić sobie z nią najlepiej? Fakty i mity pokoleniowe w świetle badań?

12:10-12:45

Chmura oczyma młodych – nieodzowny element transformacji czy maketingowy twór?

/ Mark Laughran, Paweł Borys, Amazon, Studenci Akademeia High School

Co naprawdę wiemy o chmurze? Co budzi najwięcej obaw w chmurze i co na to jej twórcy? Czy chmura chmurze równa? Co nowego wniesie chmura narodowa?

12:45-12:55

Podróż

/ Piotr Gospodarczyk i Muzycy Świata

12:55-13:20

Przerwa kawowa + snack

13:20-14:10

Panel

AI i Big Data – nieograniczone możliwości, a etyka.

/ Przemysław Gdański, Prof. Barbara Fatyga, Wiktor Szmidt, Mark Laughran, Paweł Borys

Kto i jak stawia granice w obszarze nowych technologii? Jak podejmować decyzje w sytuacjach bez wyjścia? Czy standardy ESG są listkiem figowym czy elementem faktycznej zmiany?

SEKCJA IV – LIDER 5 POZIOMU (CZŁOWIEK, BIZNES, SPOŁECZEŃSTWO)

14:10-14:40

Biznes i Edukacja

/ Dorota Lisowska, Anna Wyczlińska, Agnieszka Żak

Kto i jak zmienia polską edukację? Czy rodzice, szkoła i dzieci mają wspólny cel? Jak go budować w świetle kompetencji przyszłości? Jak skutecznie łączyć doświadczenia świata biznesu ze światem edukacji?

14:40-14:55

IT for Good

/ Netguru

14:55-15:30

KEY NOTE SPEAKER
Gdzie są moje granice w biznesie i życiu?

/ Grzegorz Dzik

Moje wartości. Co jest dla mnie kluczowe w życiu i w biznesie? Jak łączyć cele osobiste z rentownością biznesu? Jak dawać ludziom wolność? Jak uczyć wolności swoje dzieci? Moje najważniejsze doświadczenie/punkty zwrotne w życiu? Jaką najważniejszą lekcję Jaką radę dałbym komuś kto zaczyna swoją drogę w biznesie, w życiu? Dokąd zmierza świat i gdzie warto postawić granice w biznesie i w życiu?

15:30-15:40

„Na początku było Słowo …”, a teraz na zakończenie

/ Józef Wancer

DLA KOGO?

Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy:

 • widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania,
  ponieważ klasyczne i dotychczasowe metody już się
  nie sprawdzają,
 • są znużeni konferencjami, które niewiele wnoszą
  i są gotowi prawdziwie wziąć odpowiedzialność
  za siebie i swoje otoczenie,
 • nie do końca rozumieją nowe pokolenia, które kierują
  się innym sposobem myślenia i własną hierarchią
  wartości.

DLACZEGO WARTO?

Bo konferencja to:

 • brakujący element Spójnego Przywództwa w praktyce,
 • wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych obszarów
  życia, w myśl tezy, że mamy jedno życie w różnych rolach,
 • podejście życiowe, pragmatyczne, a nie idealistyczne,
 • unikatowa, kameralna atmosfera,
 • koncentracja na faktyczny wpływ i zmianę,
 • możliwość poznania oryginalnego sposobu
  dokumentowania na żywo – Graphic Recording,
 • Całość dochodu z Konferencji jest przeznaczona
  na dofinansowanie XI edycji Akademii Przywództwa
  Liderów Oświaty (APLO) – Projektu Instytutu
  Humanites, służącego rozwojowi dyrektorów
  szkół z całej Polski, aby dyrektor był liderem, a nie
  tylko administratorem. APLO to obecnie ponad 500
  absolwentów. www.aplo.pl

KORZYŚCI:

ico-01

Dla ciebie:

 • Poszerzenie skali swojego przywództwa
 • Skuteczne zarządzanie w zgodzie z wartościami
 • Tworzenie lepszych relacji z najbliższymi
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w praktyce
 • Znalezienie inspiracji do samorozwoju
ico-02

Dla twojej firmy:

 • Budowanie firmy opartej na zaufaniu
 • Klucz do zamiany kontroli na motywację
 • Wzrost zaangażowania pracowników *

*Szczęśliwy człowiek jest o 32% bardziej oddany firmie i aż o 125% bardziej odporny na wypalenie zawodowe.

ico-03

Dla twojej rodziny:

 • Świeże spojrzenie na relacje
 • Pobudzenie do zaciekawiania się drugą osobą i podtrzymywania ognia
ico-04

Dla społeczeństwa:

Szczęśliwy człowiek =
zaangażowany pracownik =
szczęśliwszy, lepszy rodzic,
małżonek = lepsze relacje =
dojrzalszy młody człowiek =
dojrzalsze społeczeństwo

PRELEGENCI:

Marcin Balicki (1)

Marcin Balicki

Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, odpowiedzialny za digitalizację. Założyciel i moderator grupy dyskusyjnej na LinkedIn Filozofia przy sobocie (Polska) oraz współprowadzący (wraz z Darią Andrews i Łukaszem Rafałem Stojak) grupę Filozofia przy sobocie (Estetyka). Niemal w każdą sobotę można go tam wirtualnie spotkać w nieskrępowanej dyskusji o filozofii, zarzadzaniu, rozwoju osobistym czy sztuce. Dyskusje – bez szarlatanerii i chodzenia na skróty – w miejscu, w którym każdy może zderzyć swoje doświadczenia i perspektywę z doświadczeniami innych, są przede wszystkim praktyką krytycznego myślenia, które jest jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Autor książki „Niepokój, czyli 19 pigułek uważności” i esejów na portalu wszystkoconajwazniejsze.pl

O.Roman Bielecki

O. Roman Bielecki

Dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT. Od 2010 roku redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. Współautor z Katarzyną Kolską książek: „Smaki życia” – rozmowy z polskimi ludźmi kultury i wywiadu rzeki z jedynym polskim trapistą Michałem Zioło „Po co światu mnich?”. Regularnie pielgrzymuje do Santiago de Compostela. Mieszka w Poznaniu.

Paweł Borys

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Ekonomista i menadżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku dyrektor zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił pozycję lidera rynku bankowego w Polsce. W 2013 roku został uznany przez miesięcznik Sukces za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed czterdziestką.

GDzik

Grzegorz Dzik

Prezes Zarządu Impel S.A. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz i Prezes Zarządu spółki giełdowej Impel S.A. Członek Rady Nadzorczej TIM S.A. Aktywny działacz na rzecz środowisk akademickich i gospodarczych (Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, Wiceprezydent Pracodawców RP, Członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy). Zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną (Przewodniczącego Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz Fundacji Ukraina, Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu).

photo-zofdzi

Zofia Dzik

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, Fundator Fundacji Humanites, pionier rynku direct w CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor, juror, członek John Maxwell Team, autorka Modelu Spójnego Przywództwa; dyrektor Akademii Przywództwa liderów Oświaty. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych oraz rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. Żona, matka trzech synów lubiąca wędrówki przez pustkowia.

Barbara Fatyga

Prof. dr hab. Barbara Fatyga

Twórczyni Ośrodka Badań Młodzieży, obecnie kierownik Katedry Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, prezeska Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza. Twórczyni pierwszej w Polsce specjalizacji „Antropologia Współczesności”. Autorka ponad 300 publikacji naukowych poświęconych młodzieży, stylom życia, metodologii badań, teorii kultury i praktyk kulturalnych. Wraz z Zespołem FOŻK-SB od 2014 roku prowadzi portal wiedzy o kulturze współczesnej: www.ozkultura.pl.

photo-piogos

Piotr Gospodarczyk

Z wykształcenia ekonomista, pedagog, trener biznesu, z zamiłowania muzyk. Prowadzi autorską działalność kulturalno-rozrywkową i edukacyjną – Szkołę Rytmu. Projektuje interdyscyplinarne wykłady, warsztaty, wydarzenia, koncerty dla liderów oświaty i biznesu. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Czerpiąc z sensu, znaczenia i roli rytmu w życiu człowieka, wykorzystując w nowatorski sposób muzykę, poprzez metaforę. Współtworzy projekt międzykulturowej orkiestry przy Uniwersytecie Wrocławskim.

DorotaLisowska

Dorota Lisowska

Fundator i Prezes Fundacji Laboratorium Edukacyjne Edulab, współzałożycielka i wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edulab, pracowała dla administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych, specjalista w zakresie wdrażania projektów, korporacyjnej odpowiedzialności biznesu oraz komunikacji, trenerka umiejętności wychowawczych, absolwentka APLO I i APLO II, żona, mama dwójki nastolatków, siostra, córka, przyjaciółka.

MarkLaughran

Dr Mark Loughran

Dyrektor Generalny Microsoft Polska Wcześniej Dyrektor Generalny dywizji Consumer & Devices Sales Microsoft w Wielkiej Brytanii. Przez 14 lat związany z branżą Healthcare (GlaxoSmithKline – GSK) m.in. Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu GSK Polska odpowiedzialny za fuzję Polfy Poznań z GSK. Członek Zarządu Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), Jako Dyrektor Generalny Noki w Wielkiej Brytanii i Irlandii, wprowadził pierwszy smartfon na rynek brytyjski. Związany był również z PACE (obecnie Arris), dostawcą technologii telewizyjnej i szerokopasmowej. Posiada tytuł Doktora Uniwersytetu Cambridge.

ASeweryn

Andrzej Seweryn

Aktor i reżyser teatralny oraz filmowy; pedagog. Odznaczony Orderem Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych, Legią Honorową Republiki Francuskiej, Złotym Medalem Gloria Artis – Zasłużony Kulturze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako trzeci cudzoziemiec w historii, otrzymał angaż do słynnej paryskiej Comédie Française. Od 1 stycznia 2011 roku jest Dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie gra i reżyseruje. Jego niezapomniane role w polskim kinie to m.in. : Sędzia w „Panu Tadeuszu” i Rejent Milczek w „Zemście” A. Wajdy, Stefan Wyszyński w filmie Teresy Kotlarczyk pt. „Prymas. Trzy lata z tysiąca”, czy Zdzisław Beksiński w „Ostatniej rodzinie” Jana P. Matuszyńskiego.

Józef Wancer

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas S.A. Wcześniej prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a także prezes Zarządu Banku BGŻ. Przez blisko 25 lat był związany z Citibankiem jako wiceprezes oraz pełniąc funkcje kierownicze w filiach banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Piastował stanowiska kierownicze, zasiadał w radach nadzorczych lub doradzał wiodącym spółkom w Polsce – przez lata związany z Bankiem Rolno-Przemysłowym, Powszechnym Bankiem Kredytowym (PBK), Raiffeisen Centrobankiem w Warszawie, Bankiem BPH i Alior Bankiem. Współpracował także z Legler Polonia i Deloitte. Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji.

RomanWieczorek

Roman Wieczorek

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym. W latach 1998-2016 związany z firmą Skanska – jedną z największych grup budowlano-deweloperskich na świecie (z grupy Fortune 500), jako Prezes Zarządu Skanska SA w Polsce, następnie Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska w Sztokholmie oraz Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja. Członek m.in. Rady Doradców Bonnier Group Polska (wydawca Pulsu Biznesu) oraz Międzynarodowej Rady Doradców CEELI. W 2017 roku zakończył karierę zawodową. Prelegent, wykładowca w tematach dotyczących przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie. Członek Rady Instytutu Humanites.

AWysmolek

Andrzej Wysmołek

Pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Jest także Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i opiekuje się projektami studenckimi Makerspace@UW. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta, odbył też wiele staży naukowych, m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie i High Magnetic Field Laboratory w Grenoble. Jego działalność badawcza skupia się na grafenie i jego pochodnych, układach hybrydowych grafenu z kryształami dwuwymiarowymi. Popularyzator fizyki, jest m.in. jednym z pomysłodawców Letniej Szkoły Fizyki dla młodzieży. Laureat wielu nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a także – w 2014 – Nagrody m. st. Warszawy za popularyzowanie fizyki i współpracę z Biurem Edukacji m. st. Warszawy.

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować…

Wyzwaniem współczesności jest konieczność wiązania wysokich kompetencji zawodowych z coraz szerszą świadomością
odpowiedzialności za świat bliski i daleki…
Tworząc odpowiednią kulturę firmy, tworzymy też fundament dla rozwoju młodego pokolenia.
Czego od nas – jako rodziców, pracodawców – potrzebują młodzi?
Zrealizowałeś się, profesjonalnie osiągnąłeś więcej niż zakładałeś, ale nadal masz poczucie, że brakuje Ci czegoś istotnego?
Konferencja dla Liderów, którzy wierzą, że miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest zarówno wynik firmy, jak i jakość życia
osób ten wynik tworzących.

ORGANIZATOR

Instytut Humanites
Tel.: 504 144 784, 502 024 981
E-mail: biuro@humanites.pl

Instytut Humanites. Dochody z organizacji Konferencji zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Instytutu Humanites, w szczególności na dofinansowanie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Fundacja wsparła do tej pory rozwój około 500 dyrektorów szkół z całej Polski. Szkoła jest taka jak jej dyrektor. Fundacja zainicjowała systemowe działania na rzecz przywództwa w edukacji. Zmiana jakości przywództwa w szkołach jest, w naszej ocenie, dźwignia zmiany jakości całego systemu. Bo szkołę tworzą ludzie!

CELE KONFERENCJI WSPIERAJĄ

Konferencja dla Liderów, którzy widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania:

Konferencja to wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych obszarów życia:

Zachęcamy do posłuchania wypowiedzi uczestników poprzednich konferencji: