V Konferencja “Przyszłość Lidera i Przywództwa” Odpowiedzialność za człowieka w cyfrowej rewolucji

V konferencja dla Liderów Biznesu odbyła się 22 lutego 2018. Konferencja to wyjątkowe wydarzenie gromadzące właścicieli i kluczową kadrę z biznesu. Jedyne takie wydarzenie, które w jednym dniu łączy tematy z wielu ważnych ról liderów w całość, w myśl tezy, że najpierw jesteśmy człowiekiem, potem menadżerem.

Wszędzie słyszymy o przyspieszających zmianach/postępach w obszarze automatyzacji, sztucznej inteligencji, liczbie stanowisk, które znikną w najbliższych latach, a czy współczesny lider sam jest gotowy na nadchodzące zmiany? Jak przygotowuje do tych zmian swoich ludzi, swoje najbliższe otoczenie? Czy potrafimy wykorzystać potencjał liderów “na emeryturze”? Czy w Polsce już jest czas na stworzenie Funduszu na miarę Buffetta?

Na te i inne pytania będziemy próbowali szukać odpowiedzi w trakcie naszego całodziennego wydarzenia. W erze cyfrowej tym ważniejsze jest pytanie o człowieka i jego kompetencje nie tylko w sferze zawodowej, ale także osobistej. Dotychczasowy model przywództwa opartego na sile nie sprawdzi się w gospodarce cyfrowej z nowym pokoleniem pracowników.

Jak zawsze znakomici prelegencji, eksperci z różnych dziedzin życia! Szczegóły na https://www.humanites.pl/5-konferencja-liderow-biznesu/

Przywództwo to zdolność wywierania wpływu. J.C.Maxwell mówi o pięciu poziomach przywództwa – od tego, które mamy dane ze stanowiskiem do tego (5 poziom), w którym ludzie podążają za liderem, dlatego kim on jest jako osoba. Celem Konferencji, dedykowanej najwyższej kadrze zarządzającej, jest promocja Spójnego Przywództwa i stworzenie przestrzeni, gdzie będą się gromadzili i rozwijali Liderzy, którzy faktycznie chcą wziąć większą odpowiedzialność za świat bliższy i trochę dalszy i mają świadomość swojego wpływu na rozwój swoich ludzi i młodego pokolenia.

Wyjątkowa konferencja, na którą zapraszamy liderów biznesu ze swoimi życiowymi partnerami proponując rodzinne bilety dla dwóch osób.

Dochody z konferencji po pokryciu kosztów będą przeznaczone na program APLO 2018 (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty), którym zapoczątkowaliśmy w Polsce systemowe zmiany w zakresie przywództwa w edukacji rozwijając dyrektorów szkół w całej Polsce. Średnio dyrektor w trakcie swojej kadencji ma wpływ na około 3000 dzieci, młodzieży i ich rodzin! Do tej pory nasza Fundacja wsparła rozwój około 500 dyrektorów szkół i jednostek samorządów lokalnych. Szczegóły można znaleźć na stronie www.aplo.pl.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email