Konferencja dla Liderów Biznesu – Spójne Przywództwo™ Człowiek i Technologia

THE BEST OF

Kilkanaście lat konferencji, łączącej świat biznesu, człowieka i najnowszych technologii, na którą czekają wiodący przedsiębiorcy, prezesi, liderzy

Wierząc w znaczenie przywództwa, Zofia Dzik – autorka Modelu Spójnego Przywództwa™, strategiczna myślicielka, działająca od 30 lat w obszarze biznesu i nowych technologii – zapoczątkowała w 2010 roku cykl konferencji: „Spójne Przywództwo™ Człowiek i Technologia”. Konferencja Humanites to do dziś jedyne w swoim rodzaju wydarzenie łączące wątki przywództwa, humanizmu i technologii.

Kto dziś zadaje najtrafniejsze pytania?

Rokrocznie powstaje niezwykle eklektyczna, interdyscyplinarna agenda autorstwa Zofii Dzik, wykraczająca daleko poza standardowe wydarzenia biznesowe. Od kilkunastu lat inicjatywa ta skupia Was – grono ekspertów, właścicieli firm i kluczową kadrę zarządzającą, podzielających przekonanie Zofii Dzik na temat istotności poszerzania perspektywy dzisiejszych liderów.

Tematy, które zainicjowała 15 lat temu Zofia Dzik są ponadczasowe 

Wiele zagadnień prognozował jako pierwszy właśnie Instytut Humanites. Miejsce, w którym znalazł się człowiek i świat sprawia, że ludzie stali się bardziej otwarci na myślenie o przyszłości człowieka.

Świat, człowiek, technologie, nauka i biznes są dziś w szczególnym momencie

Kilkanaście lat temu Zofia Dzik usłyszała, że mówi o rzeczach nierealnych, niemożliwych… Cieszy nas, że kwestie, takie jak człowiek, wartości, poczucie sensu, przyszłość człowieka w rewolucji technologicznej, które wypływały z DNA Instytutu Humanites a także były poruszane od pierwszych naszych konferencji, weszły do mainstreamu. A o “naszych” tematach sprzed lat mówią biznes, media, eksperci. Niegdyś niepopularne łączenie idei humanizmu z technologią i biznesem, charakterystyczne dla Instytutu Humanites, są na ustach wielu ekspertów, pojawiają się na strategicznych agendach biznesowych.

Obecnie jest dużo większa otwartość na to, aby słuchać… i usłyszeć

W tym roku, podążając za filozofią Prezes Instytutu Humanites, że “czasem dobrze się zatrzymać na chwilę”, chcemy przypomnieć najlepsze, w naszej ocenie ponadczasowe prelekcje, dotykające zagadnień filozoficznych, naukowych, biznesowych, technologicznych czy społecznych.

„Spójne Przywództwo™ Człowiek i Technologia” 

Na naszych konferencjach mówmy o przemianach społecznych, politycznych i rewolucji technologicznej i jej wieloaspektowych skutkach, prezentując najnowsze trendy związane z nowymi technologiami, biznesem, przemysłem, gospodarką i odkryciami naukowymi w kontekście zarówno lokalnym jak i globalnym.

Zachęcamy Was do poszukiwania odpowiedzi poza silosami – w obszarach niepowiązanych bezpośrednio z biznesem czy technologią, stąd na naszym wydarzeniu pojawia się wiele dyskusji w obszarach: humanizmu, filozofii, psychologii, socjologii, czy sztuki. Wywołaliśmy dyskusję w środowisku biznesowym na temat człowieka, wartości i poczucia sensu.

Stworzyliśmy Centrum Etyki Technologii jako miejsce do pogłębiania dyskursu konferencyjnego na tematy związane z przyszłością technologii i jej wpływem na człowieka, biznes i inne sfery życia.

W tym roku, w ramach XI konferencji dla Liderów Biznesu – Spójne Przywództwo™ Człowiek i Technologia:

  • Będziemy Was zaskakiwać prognozami, analizami i oryginalnymi kontekstami podejmowanych przez nas tematów.
  • Przypomnimy najlepsze wykłady i spotkania z nietuzinkowym, niebojącym się odważnych pytań gronem prelegentów.

Będziemy Was informować o kolejnych działaniach w ramach tegorocznej konferencji #humanites: planujemy szereg spotkań i rozmów w gronie ekspertów z różnych dziedzin i przedstawicieli z biznesu!

Stay tuned!

Przypominamy najlepsze wykłady:

Test – v65