Akademia Przywództwa Liderów Oświaty APLO 2015

Już od lutego rusza nowa edycja Akademii Przywództwa Oświaty. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniach zapraszamy do rejestracji.

…Aby Dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty!
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania
zaprasza do wzięcia udziału w:
Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Partnerzy projektu

         

Więcej informacji o projekcie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty a także formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.aplo.pl

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwym umiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnym systemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację Humanites (Zofia Dzik) oraz know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa”Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych) Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy akademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnej biurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją.

Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk i budowy swojej prywatnej sieci wsparcia. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach. Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

6 spotkań czwartek/piątek od lutego 2015 do końca listopada 2015 roku

Schemat Sesji – Warsztaty i wykłady

  • Czwartek: 9:00 – 17:30/18:00
  • Piątek w zależności od bloku 9:00 – 14:00/16:00
  • Sesja I : ZARZĄDZANIE SOBĄ
  • Sesja II : ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
  • Sesja III : ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  • Sesja IV: ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
  • Sesja V: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
  • Sesja V: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Tomasz Jamroziak, Ryszard Praszkier

Ograniczona liczba uczestników programu maksymalnie 40 osób

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kandydaci na dyrektorów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego coacha/mentora z biznesu przez okres 4-5 miesięcy

Dzięki wsparciu partnerów, koszt uczestnictwa w Programie został skalkulowany na kwotę: 1600PLN netto + VAT

Więcej informacji: biuro@humanites.pl www.humanites.pl Tel.504 144 784,

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email