APLO 2018 – trwa rekrutacja do IX edycji Akademii

 

Rekrutacja do kolejnej IX już edycji APLO trwa. Program rozpoczyna się 27 lutego 2018 r.

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty jest innowacyjnym programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych a także osób z samorządów lokalnych, którzy odpowiadają za edukację.
Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.).

 

Aby Dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły

 

Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

 

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie APLO: aplo.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email