APLO Warszawa II 2013

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania zaprasza na drugą edycje Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, która rozpocznie się w marcu w Warszawie.

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty to innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Grupa kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym ponosiła już swoje kwalifikację w Warszawie i Wrocławiu. Teraz uruchamiamy nabór do kolejnej edycji Akademii i zapraszamy Państwa do udziału.

Więcej informacji o poprzednich Akademii Przywództwa Liderów Oświaty możecie przeczytać na stronie www.aplo.pl

Spotkania będą odbywać się w pięciu cyklach  weekendowych od marca 2013 do czerwca 2013 roku

Schemat zjazdów weekendowych:
Piątek: wykłady wprowadzające/zamykające 1h, Laboratoria Treningowe 8h
Sobota: wykład inspiracje/dobre praktyki 3/3,5h

Weekend I : Zarządzanie sobą
Weekend II : Zarządzanie relacjami (komunikacja)
Weekend III : Zarządzanie zespołem (budowanie i motywowanie zespołu)
Weekend IV: Zarządzanie projektami, zmianą, stylem przywództwa
Weekend V: Zarządzanie zewnętrznymi relacjami (negocjacje, współpraca z rodzicami, angażowanie świata zewnętrznego w realizację celów szkoły)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Zdzisława Cwalińska –Weychert.

Ograniczona liczba uczestników programu 30 osób

Uczestnicy: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) o najwyższych w Warszawie wskaźnikach wyzwań związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za edukację w dzielnicach, w których pracują w/w szkoły.

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy

Dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę: 2200 złotych brutto

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo uzyskać również w biurze Fundacji, drogą mailową biuro@humanites.pl lub telefoniczną tel.504 144 784,

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email