Miedź Wpływ

Badania przygotowane przez Instytut Humanites, Partnera merytorycznego I dolnośląskiej konferencji o odpowiedzialnym łańcuchu dostaw „Miedź Wpływ”, której organizatorem była firma KPMG Polska Miedź S.A. w Legnicy 28. LISTOPADA, 2019.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email