Porozumienie dla Edukacji

„Porozumienie dla Edukacji” jest zestawem społecznie wypracowanych
postulatów dotyczących zmian, jakich oczekujemy w edukacji.
My – tworzący edukację – uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy,
samorządowcy i wszyscy zaangażowani.

Dokument „Porozumienie dla Edukacji” powstawał od czerwca do końca października
2015 r. Tworzony był przez zespół moderatorów, na podstawie wypowiedzi użytkowników
portalu „Nasza Edukacja” oraz uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji. Wśród wielu głosów poszukiwaliśmy wspólnych postulatów i propozycji.

Wypracowany kapitał społecznych oczekiwań, prezentowany w niniejszym dokumencie,
został przyjęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wskazówki do przyszłych działań.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email