APLO Warszawa 2014

Aby dyrektor był liderem, a nie administratorem…. Wizja bez wdrożenia to halucynacja….
Na początku stycznia 2014 roku ruszyła kolejne edycja Akademii Liderów Przywództwa Oświaty, tym razem pod hasłem „Wsparcie w zmianach”. Cykl spotkań, mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich edycjach APLO, będzie odbywać się w Warszawie od 10 stycznia.

Dowiedz się więcej o projekcie APLO

Dla kogo jest ten program?

  • Dla wszystkich osób, które mają pomysł na konkretną zmianę a nie wiedzą jak ją skutecznie przygotować i przeprowadzić.
  • Dla tych, którzy są w trakcie wprowadzania zmiany i borykają się z oporem otoczenia.
  • Dla tych, którzy „polegli” na wprowadzanej zmianie i chcieliby wyciągnąć jak najwięcej korzyści ze zrozumienia przyczyn odniesionej porażki.

Co zawiera?

  • Program od początku do końca nastawiony jest na praktyczne wsparcie każdego z Was we wprowadzeniu istotnej, trwałej zmiany w Waszej placówce.
  • Proponowane przez nas treści będą zależały przede wszystkim od konkretnych potrzeb każdego z Was, zależnie od etapu, na którym w danym momencie będziecie. Przewidujemy dużo pracy na dostarczanym przez Was materiale + dodatkowe bloki poświęcone definicji celu,  strategii, zarządzania zmianą oraz pozyskiwania ludzi (budowa, motywacja i ocena zespołu).
  • Sprawdzony zespół trenerów i wykładowców z różnych dziedzin zarządzania.
  • Dla każdego z uczestników przewidujemy indywidualne wsparcie mentora w zakresie realnego procesu wdrażania zmiany (usystematyzowany proces kontaktu z mentorem w trakcie wdrażania zmiany).

Co będzie miarą jego skuteczności?

Konkretne zmiany wprowadzone do końca programu w Waszych szkołach, zmieniające środowisko wychowawcze na lepsze, przyjaźniejsze, w ściślejszym sojuszu dzieci, rodziców i nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Liczba miejsc: 15 (kameralna grupa)
Czas trwania: styczeń – wrzesień 2014 (comiesięczne sesje piątek/sobota oraz praca indywidualna i w mniejszych grupach)
Pierwsze spotkanie: 10 stycznia 2014
Koszt: 900 złotych + VAT
Do kogo jest kierowana oferta: dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek związanych z oświatą (np. placówek doskonalenia nauczycieli), osoby odpowiedzialne za edukację z poziomu organów samorządowych.

W pierwszej kolejności priorytet w naborze mają dotychczasowi absolwenci APLO.

Wszelkie dodatkowe informacje: biuro@humanites.pl, Tel. 504 144 784

Termin składania wniosków: 14 grudnia 2013

Warunek wzięcia udziału w programie:

  • Przysłanie zgłoszenia zgodnie z załączonym formularzem obejmującym w szczególności opis planowanej zmiany oraz krótkie uzasadnienie chęci wzięcia udziału w programie.
  • Indywidualna rozmowa z osobą zarządzającą programem lub wykładowcą programu APLO.
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email