III Kongres Edukacyjny

Dyrektor szkoły – lider czy administrator?- tematem III Kongresu Edukacyjnego

Celem naszej Fundacji jest rozwój młodego pokolenia z punktu widzenia osobowości i kompetencji społecznych. Jednym z obszarów przez który to realizujemy jest doprowadzenie do systemowej zmiany dotyczącej formuły wyboru i sposobu kształcenia dyrektorów szkół w Polsce. Bo jaki dyrektor … taka szkoła…. Wierzymy, że szkoła we współpracy z domem ma kluczowe zadanie w rozwoju młodego pokolenia i przygotowania go nie tylko do testu, ale do życia, w tym również do rynku pracy!!!

Konsekwentnie od kilku lat Fundacja realizuje program Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, który ma pomóc obecnym i przyszłym dyrektorom szkół w stawaniu się prawdziwym liderem-prawdziwym „naturalnym” przywódcą.

MJG_1507

 

FOT_7669

Dzięki naszej konsekwencji Przywództwo w Oświacie będzie jednym z obszarów tematycznych na Kongresie Polskiej Edukacji w Katowicach w dniach 29-30 sierpnia 2015 r. Fundacja Humanites uczestniczy w III Kongresie Polskiej Edukacji i jest odpowiedzialna za trzy bloki tematyczne (w sumie 4,5h) poświęcone obszarowi Przywództwa w Oświacie:

  1. Dyrektor liderem czy administratorem szkoły? Ryba psuje się i naprawia od głowy…
  2. Dobry dyrektor – to dobra, współpracująca i rozwijająca się kadra nauczycielska
  3. Przywództwo w edukacji rozwija kompetencje i kapitał społeczny

Celem Fundacji jest zwrócenie uwagi na temat przywództwa w oświacie. Wierzymy, że Przywództwo w oświacie jest kołem zamachowym zmian w obszarze całej edukacji, ważne jest, aby dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły. Zwyczajnie ryba psuje i naprawia się od głowy…

Informacje o Kongresie: http://www.kongres.ibe.edu.pl/

FOT_2595

FOT_4846

FOT_7686

FOT_8342

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email