Podsumowanie Barometru Więzi

15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodziny i już po raz trzeci Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania organizowała akcję społeczną “Dwie Godziny dla Rodziny” pod hasłem “Co Pokolenie to Marzenie”. Nasza akcja uzyskała poparcie ONZ oraz Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

 III edycja akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” osiągnęła ogromne, ogólnopolskie rozmiary, spontanicznie rozprzestrzeniając się już na terytorium całego kraju! Do akcji dołączyły setki firm, instytucji publicznych i prywatnych wraz z dużymi grupami kapitałowymi, które mają w swoich strukturach nawet po kilkadziesiąt spółek i zatrudniają dziesiątki tysięcy osób. Cieszymy się, że w tym roku do akcji dołączyły również organizacje pozarządowe i samorządy lokalne wielu miejscowości! 15 maja osoby pracujące w Grupie Orlen, Grupie PZU, GFK Polonia, JVC, Tchibo, Wars, EY, Play, K2, Bosch, Radiu PIN i wielu innych firmach i instytucjach otrzymały dwie godziny dla rodziny po przez skrócenie ich czasu pracy właśnie o dwie godziny.

Budujący jest również fakt, że nasza akcja spotkała się z  niezwykle szerokim odzewem ze strony mediów. Publikacje na temat akcji pojawiły się zarówno w mediach elektronicznych, drukowanych, a także w radiu i telewizji. Dotarcie naszej kampanii w tym roku zostało oszacowane na ponad 12 milionów osób!!

Jednak Dzień Rodziny i akcja “Dwie Godziny dla Rodziny” to nie tylko krótszy czas pracy, relacje i wywiadu w mediach. Głównym celem naszej akcji jest zwrócenie uwagi na budowanie relacji i wzmacnianie więzi rodzinnych, a także zachęcanie do międzypokoleniowych rozmów. Dlatego też w tym roku stworzyliśmy Barometr Więzi Rodzinnych, który jest dostępny na naszej stronie www.mamrodzine.pl. Nasza zabawa polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań związanych z codziennym życiem w rodzinie. Do tej pory udział w niej wzięło ponad 100 osób, z czego 81% stanowiły kobiety, w większości z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (42%).

W zabawie zadaliśmy siedemnaście pytań, a z ich podsumowania wynika, że w większości osoby biorące  w niej udział mają mocne i trwałe więzi rodzinne. Dla większości z nas ważnym aspektem życia rodzinnego jest wspólne spożywanie posiłków. Przynajmniej jeden posiłek dziennie ze wszystkimi członkami rodziny je 60% osób biorących udział w naszej zabawie (26% często, 34% zawsze). Staramy się również, aby wspólne posiłki odbywały się bez użycia telewizora, tabletów, czy telefonów komórkowych (47% osób biorących udział w zabawie).

Sprawdzając więzi rodzinne zwróciliśmy uwagę również na bliskość. Pytaliśmy o to jak często się przytulamy, a także jak często mówimy sobie „Kocham Cię”. Na pytanie: „Czy przytulasz swoich bliskich przynajmniej raz w tygodniu” 67% osób odpowiedziało „Zawsze”. Podobnie wygląda wyznawanie sobie miłości. Barometr wskazał, że 68% osób zawsze lub często mówi sobie „Kocham Cię”.  

Istotnym aspektem więzi w rodzinie jest zaufanie i poczucie, że można zawszę liczyć na drugą osobę. Z naszej zabawy wynika, że 89% osób wie, że może liczyć na pomoc, a 86% zmieni swoje plany na rzecz bliskich.

W zabieganej codzienności często zapominamy o wielu sprawach, jednak nasi respondenci na pytanie: „Czy pamiętasz o urodzinach, imieninach, rocznicach swoich najbliższych również babć, dziadków i dalszych krewnych?” w 78% odpowiedzieli zawsze lub często, a ich prezenty (80% zawsze lub często) są trafione.

Zwróciliśmy również uwagę na rozmowy prowadzone w rodzinie. Nasz barometr pokazuje, że często (52%) rozmawiamy o naszych znajomych i przyjaciołach, a także dzielimy się swoimi problemami (68% często lub zawsze). W trakcie rodzinnych rozmów i narad podejmujemy również ważne decyzje (79% często lub zawsze).

Barometr Więzi rodzinnych stworzony przez Fundację Humanites przy okazji III edycji akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” pokazuje, że relacje w rodzinie i wspólne spędzanie czasu jest dla nas ważne.

Głęboko wierzymy, że świadomość związana ze wzmacnianiem więzi rodzinnych będzie tylko rosła, a akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”, na stałe zagości w świadomości wszystkich rodziców, pracowników i pracodawców.  Mamy nadzieję, że stanie się promocją wszelkich działań służących zwróceniu uwagi na znaczenie Rodziny i jej udziału w kształtowaniu młodego pokolenia – naszego najcenniejszego kapitału społecznego oraz wagi dobrej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, tak na wydajną pracę jak i udane życie poza nią.

Pełen raport podsumowujący Barometr_Więzi z danymi na dzień 8.07.2014 do pobrania w formie pliku PDF

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email