Nagroda Forbes i Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału dla Zofii Dzik!

Prezes Instytutu Humanites, Zofia Dzik, została doceniona nagrodą magazynu Forbes Polska “Odpowiedzialny kapitał.

Zofia Dzik – impact inwestorka, innowatorka i strategiczna myślicielka, fundatorka Instytutu Humanites i Centrum Etyki Technologii, od lat łączy trendy humanizmu i nowych technologii jest orędowniczką idei “Spójnego Przywództwa”.

Od kilkunastu lat inspiruje pracodawców do tworzenia takich strategii, gdzie firma osiąga swoje cele biznesowe, a ludzie odnajdą poczucie sensu. W swojej pracy odważnie wyprzedza trendy. Tworzy innowacje społeczne poprzez łączenie przestrzeni biznesu, edukacji, rodziny kultury i mediów. Jest założycielką Kręgu Impact Inwestorów Społecznych Humanites, impactowej społeczności skupiającej polskich przedsiębiorców, którzy wspierają finansowo projekty o społecznym wpływie. Wykładowczyni akademicka, zasiadająca w Radzie Społecznej Politechniki Wrocławskiej oraz radzie naukowej IDEAS NCB, Centrum Innowacji w Obszarze Sztucznej Inteligencji. www.zofiadzik.com

Nagrodę odebrała Zdzisława Cwalińska-Weychert, przewodnicząca Rady Instytutu Humanites.

Nagrody Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału są rozdawane w ramach wydarzenia towarzyszącego Kongresowi Polskiego Kapitału:

  • Nagrodę w kategorii Odpowiedzialny kapitał – otrzymała Zofia Dzik
  • Nagrodę w kategorii Odpowiedzialne przywództwo – otrzymała Izabela Olszewska, Member of the Management Board at Warsaw Stock Exchange (GPW)
  • Nagrodę w kategorii Odpowiedzialne zaangażowanie – otrzymał Ludwik Kotecki
  • Przedsiębiorcami Roku Forbes zostali Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński z Oshee

Gratulujemy laureatom!

Kongres Odpowiedzialnego Kapitału Forbesa to spotkanie służące wymianie doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych finansów. To swego rodzaju podsumowanie roku. W trakcie kongresu omówione są najważniejsze wydarzenia, inicjatywy roku 2023 oraz trendy na 2024.

Od kilkunastu lat w Instytucie Humanites Zofii Dzik z powodzeniem realizujemy systemowe projekty dla biznesu w obszarze kapitału społecznego.

Nasze projekty mają nie tylko wizerunek innowacji społecznej, ale także znakomicie łączą filozofię zawartą w regulacjach ESG systemowego, długoterminowego myślenia z perspektywy wielu interesariuszy (m.in. Nagroda główna dla Dobra Wspólnego oraz Innowacji w Biznesie). To projekty o wielkim, policzalnym impakcie społecznym!

Proponowane przez nas działania nie tylko pomogą zaraportować wkład przedsiębiorstwa w dążenie do zrównoważonego rozwoju, ale też przyniosą firmie wiele długofalowych korzyści m.in.: wzrost zaangażowania oraz poczucia sensu wśród pracowników, wymierny wpływ na kształt i kondycję społeczeństwa jak również wsparcie budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej i wartej uwagi.

Wypełnij z nami treścią Twoją politykę ESG!

Dowiedz się więcej Tu. Wierzymy, że razem możemy więcej i że nasze projekty znakomicie wpiszą się w potrzeby ESG waszych firm i organizacji!

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email