Stanowisko Fundacji Humanites wobec zapowiadanej reformy edukacji

Dużo mówi się w ostatnich tygodniach o wprowadzeniu zmian w oświacie. Wobec zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej, Fundacja Humanites wysłała list do p. Anny Zalewskiej. Wyrażamy głęboką troskę o jakość i kierunek zmian systemowych w edukacji, oraz ubolewamy nad brakiem konsultacji społecznych.

Listo do przeczytania tutaj: Stanowisko w sprawie reformy edukacji

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email