V Kongres NEXT GENERATION

Gościem V KONGRESU NEXT GENERATION organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego w dniach 5-6 października w Poznaniu była Zofia Dzik, doświadczony menadżer, pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE, inwestor, fundator Instytutu Humanites.

“Świat potrzebuje odważnych liderów, którzy będą mieli zdolność i odwagę patrzeć z perspektywy kolejnych pokoleń.

Świat potrzebuje tych, co myślą inaczej. Szaleńców, którzy dostrzegą, że jednym z zagrożonych gatunków jest obecnie paradoksalnie CZŁOWIEK. Poczucie izolacji, samotność, depresja to współczesnie problemy na skalę globalną.

Nie trzeba zdobywać nowych planet, aby na nich szukać szczęścia. Zadbajmy o to, co mamy w najbliższym otoczeniu. Na co mamy realny wpływ. Budujmy relacje! Tak trwałe i silne, jak tylko się da! Bez poczucia więzi nie ma wspólnotowości, a bez tego trudno mówić o sukcesach w jakimkolwiek obszarze życia, bez względu na to, czy jest to rodzina, szkoła, praca czy wielki biznes.

Firmy rodzinne są przestrzenią, gdzie można i trzeba zawalczyć o model przywództwa w poszanowaniu człowieka w myśl zasady, że człowiek to więcej niż … Więcej niż instynkt, rozum, konsumpcja.

W przywództwie przyszłości będzie się liczył nie tylko wynik, ale sposób jego osiągnięcia. Złożoność i zmienność otoczenia wymaga doskonalenia się i łamania silosowego podejścia do rozwiązywania problemów. Świat potrzebuje liderów, dzięki którym ludzie odnajdą sens, a biznes osiągnie rezultaty.”

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email