Relacja z IV Konferencji dla Liderów Biznesu: Brakujący element Przywództwa

Relacja z IV Konferencji „Brakujący element Przywództwa. Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?”

 

Co działo się 2 lutego 2017 na naszej konferencji:

– ponad 100 uczestników

– 13 prelegentów…

Dokumentacja graphic recording

 

BLOK WARSZTATOWY

Jak budować swój autorytet dając innym przestrzeń do rozwoju?

Ksiądz dr Jarosław Szymczak zachęcił nas do refleksji, jak być dobrym liderem? Co chcielibyśmy, aby powiedzieli o nas nasi pracownicy, dzieci i partnerzy życiowi, gdy będziemy odchodzić na emeryturę? Co sami o sobie będziemy mogli powiedzieć? Czy jesteśmy spójni w naszych zachowaniach w domu i pracy? Udając się w wirtualną podróż samochodem, rozmawialiśmy między innymi o czystości wizji, wierze, że podążamy za dobrymi wartościami, spójności wewnętrznej i bezpieczeństwie.

fot. Marcin Bagiński

Poczuliśmy różnicę, pomiędzy postawą proaktywną i reaktywną. Ksiądz podkreślił, że to, kim jesteśmy decyduje o tym, co robimy. Przenosimy bowiem nasze działania do innych środowisk: pracę do domu i dom do pracy. Uczestnicy stworzyli obraz dobrego lidera, który między innymi: 

  • wyznacza kierunek, tworzy wizję i daje narzędzia do jej realizacji
  • buduje relacje: szanuje ludzi, słucha każdego człowieka z taką samą uwagą
  • inspiruje i motywuje
  • jest dostępny dla pracowników
  • wierzy w umiejętności zespołu
  • otacza się mądrzejszymi
  • dba o rozwój swój i innych
  • deleguje i egzekwuje, ale bierze odpowiedzialność
  • troszczy się o ludzi
  • ma czas dla siebie i  bliskich

A Ty – jako przywódca – jaki jesteś i jaki chciałbyś być?

Żyli długo i szczęśliwie

fot. Marcin Bagiński

Profesor Zbigniew Izdebski zaprosił nas w podróż do świata emocji. Podczas warsztatów szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co jest potrzebne do tego, żeby żyć długo i szczęśliwie w związku. Profesor podzielił się też wynikami swoich badań związanych z seksualnością Polaków.
Podkreślił znaczenie komunikacji w budowaniu relacji. Sugerował, żeby traktować związek, jak dobrze prosperujący biznes i rozmawiać o celach, mieć jakąś wizję, dbać o relacje, motywować się, w jasny sposób komunikować własne potrzeby  i pragnienia. Zachęcał też do tego, aby sobie częściej wybaczać i traktować siebie z łagodnością. Najlepiej gdyby naszym celem było życie długie i szczęśliwe…

Co ma ciało do emocji?

fot. Marcin Bagiński

Na warsztacie poprowadzonym przez Magdalenę Skopińską w praktyce poznaliśmy odpowiedź na pytanie: Czy faktycznie można zarządzać emocjami poprzez ciało?
Przez lata przyzwyczajamy swoje ciało do nawykowego sposobu reagowania. To, czy poddamy się wyuczonej reakcji, czy też zachowamy się inaczej, zależy od tego, czy ją sobie uświadomimy, rozpoznamy oraz zastąpimy/wypracujemy nowy sposób działania. Nasze nawykowe reakcje możemy zatem zmieniać poprzez powtarzanie i systematyczne ćwiczenia, tak aby utrwalić nowe umiejętności. Magdalena Skopińska pokazała nam, jak konkretnie pracować z naszym ciałem, aby na nowo nauczyć się zarządzać swoimi emocjami. Tego nie da się opisać, to trzeba było po prostu poczuć!

Jak budować relacje w związkach po rozwodzie?

fot. Marcin Bagiński

Małgorzata Rymaszewska przygotowała warsztat dotyczący wpływu konfliktów między rodzicami na  funkcjonowanie dzieci; rozpoznawania komunikacji między partnerami świadczącej

o zagrożeniu dla związku i przeciwdziałania jej;  zadbania o siebie, by po decyzji o rozstaniu móc pozostać wystarczająco dobrym rodzicem dla swoich dzieci i umożliwić im utrzymanie relacji z drugim rodzicem.
 
Przezwyciężenie własnych przekonań, oddzielenie własnych potrzeb i emocji od potrzeb dziecka oraz zmiana zachowań, tak by umożliwić dziecku prawidłowy rozwój mimo rozstania – bez pomocy specjalisty okazuje się często  wyzwaniem ponad możliwości zranionych partnerów. Warto, zastanawiać się i nazywać to, co w procesie rozstawania się rodziców i po nim, stanowi rzeczywiste dobro dziecka i jakie warunki muszą być spełnione, by można było o nie zadbać.
Rozwód, mimo swojej powszechności, stanowi na tyle traumatyczne doświadczenie dla całej rodziny, że lepiej mu zapobiegać poprzez uważne przyglądanie się relacji i aktywne rozwiązywanie problemów, tak by nie okazało się, że na jej ratowanie jest już za późno.
 

BLOK WYKŁADOWO-PANELOWY

Spójne Przywództwo – Droga rzadziej wędrowana

Zofia Dzik przestawiła genezę powstania Fundacji Humanites działającej w obszarach: Rodziny, Pracy, Edukacji i Świata Mediów jako Think Tanku w zakresie budowy kapitału społecznego i wspierania rozwoju potencjału ludzi oraz zaprosiła nas w podróż ku Spójnemu Przywództwu. Wskazała na odpowiedzialność biznesu, jako wiodącej siły w zakresie rozwoju społecznego naszego kraju oraz na rolę lidera w tym procesie:

fot. Marcin Bagiński

Biznes ma wpływ nie tylko na wyniki ekonomiczne, ale również na rozwój dorosłych osób, którzy spędzają w pracy od kilku do kilkunastu godzin każdego dnia, a poza pracą pełnią ważne role społeczne jako matka, ojciec, mąż, żona, członek społeczności, etc.

Obserwujemy deficyt szacunku wobec człowieka i deficyt poczucia sensu.
Przywództwo przyszłości, to przywództwo, w którym liczy się nie tylko wynik, ale sposób jego osiągnięcia – ze szczególnym zwróceniem uwagi na człowieka.
Poziom rozwoju lidera wyznacza poziom rozwoju całej organizacji.
Przedstawiła autorski Model Spójnego Przywództwa™, oparty na:
a)  rozwoju w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej
b) spójności wewnętrznej
c) spójności w rolach
Z modelu składającego się z 8 elementów zwróciła uwagę na dwa pierwsze: samoświadomość, z kluczowym znaczeniem poczucia sensu oraz na wartości – wartości deklarowane v. wartości nieuświadomione.
Pokazała, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu… a odwagę poprzedza strach. Czy droga ta jest łatwa? Z pewnością nie. Czy warto w nią wyruszyć?  Z pewnością tak. Potwierdził to Roman Wieczorek wieloletni Prezes Zarządu Skanska Polska i Wiceprezes światowego zarządu Skanska mówiąc nam o tym, że nie jest to kwestia przyszłości, ale program na tu i teraz. Menedżerowie, którzy działają zgodnie z dotychczasowymi modelami, stracą najlepszych pracowników na rzecz konkurencji i poniosą klęskę. Młodzi ludzie potrzebują bowiem szefa, który będzie rzeczywistym liderem – otwartym na ludzi, tworzącym relacje, inwestującym w talenty. Liderem, który z uśmiechem troszczy się o nich.

W świat rytmu i ciszy zabrał nas Piotr Gospodarczyk

fot. Marcin Bagiński

Okazuje się, że muzyka i zespół muzyczny to bardzo trafna metafora  obrazująca przywództwo. Padały wielkie słowa: jak miłość, mądrość, Piotr cytował wielkich filozofów i muzyków. Opowiadał, jak ważne jest bycie częścią zespołu i jak można zniszczyć orkiestrę, koncentrując się na sobie i swoim instrumencie. Zaczarował nas opowieściami o rytmie, ciszy, brzmieniu, intensywności, dźwiękach. Każdy z nas ma w sobie ukryty jedyny i niepowtarzalny dźwięk i każdy z nas niesie w sobie wyjątkową pieśń.
Kończąc słowami swojego ulubionego pianisty jazzowego, Piotr powiedział, że na początku swojej muzycznej drogi głęboko podziwiał wielkich wirtuozów gry na instrumentach. Dopiero wiele lat później zaczął rozumieć, że naprawdę wielcy muzycy to ci, którzy wiedzą jak spotęgować brzmienie innych, jak być cicho, jak wspomóc funkcjonowanie całego zespołu.

 

Panel Ojców, Mężów, Menedżerów

 
Na ile Prezes, Mąż, Ojciec to ciągle ta sama osoba? Jak umiejętnie równoważyć swój czas i dzielić uwagę pomiędzy rodzinę i obowiązki zawodowe? Czy mężczyźni faktycznie zatracają się na wojnie ekonomicznej? Christophe Dubus, Piotr Dziwok i Przemysław Powalacz odpowiedzieli na te oraz wiele innych pytań udowadniając przy tym, że można być spójnym w każdej z życiowych ról: rodzica, małżonka, menagera. Nad całością dyskusji czuwała Małgorzata Romaniuk, żona, matka i menadżerka.

fot. Marcin Bagiński

Wskazali oni na różnicę pomiędzy drogą a celem. Dla rodzica – ojca najważniejsza powinna być droga, a nie cel. Uczestnicy panelu przekonywali nas, że sztuką jest zachowanie balansu pomiędzy dążeniem do celu, a wolnością w wychowaniu dzieci.  W przypadku wychowywania dzieci ojciec-lider powinien powściągnąć swoje aspiracje, pozwolić dziecku dokonywać samodzielnych wyborów (stosownie do wieku), a w sytuacjach trudnych udzielać wsparcia.

W biznesie trudniej jest dbać o drogę, często priorytetem staje się wybrany cel. Lider powinien pamiętać jednak o swoim rozwoju, zarówno w kontekście rodziny, jak i firmy. Szkolenia są ważne, jednak najsilniejszym impulsem rozwojowym są spotkania z wartościowymi ludźmi i przyjaźnie.
Zarówno lider-ojciec, jak i  lider-menedżer powinni wspierać swoich podopiecznych. „Jeśli zatroszczymy się o człowieka i zmotywujemy go, wyniki przyjdą same”. W życiu liderów – ojców na pierwszym miejscu znalazła się rodzina, w pracy – pracownik. Bez względu na pełnioną funkcję, dla prawdziwego lidera najbardziej liczy się po prostu drugi człowiek.

Zatrudniamy ludzi czy pracowników?

fot. Anna Błaszczuk

Kathy Bunce opowiadając o swoich doświadczeniach ze zmiany kultury zarządzania w firmie Iluka  (Australia)– jednego z największych na świecie producentów cyrkonii zwróciła uwagę na:

Wagę rozwoju przywództwa na wszystkich poziomach.
Proste pomysły łączenia ludzi, aby zwyczajnie się lepiej poznawali, budowali do siebie zaufanie i w efekcie chętniej się ze sobą dzielili wiedzą i doświadczeniem
Korzyści płynące z budowania kultury opartej na różnorodności – nie tylko z perspektywy płci, ale wieku, pochodzenia, wyuczonych zawodów, czy poziomu sprawności fizycznej, etc.
Zaprezentowała konkretne narzędzia, którymi się posługiwała w swojej pracy oraz wymierne skutki podjętych działań w postaci wzrostu zaangażowania i wyników firmy.

Czy wartości są dobre tylko, gdy płyniemy z wiatrem?

Peter Brookes-Smith przekonał nas, że sukces firmy budowanej w oparciu o wartości jest bezwzględnie związany z poziomem wartości i spójności wewnętrznej lidera:

„In the darkest days, our hardest decisions we will be guided by our fundamental believes”.

fot. Marcin Bagiński

 

Odwołując się do swojej firmy Objectivity wskazał, jak ważna jest uczciwość, szczerość i konieczność ujawniania nawet krytycznych błędów. Prawdziwe wartości tworzą etyczną ramę, dzięki której wszystkie strony są zwycięzcami (zasada „win-win”). Pewność siebie jest natomiast najbardziej niebezpieczną iluzją. Jeśli zatem jest coś, co nam zagraża – powiedz to i natychmiast popraw swój błąd.
Peter Brookes-Smith podzielił się również z nami wieloma życiowymi mądrościami, wśród których znalazły się między innymi:
Jeśli chcesz iść szybko – idź sam, jeśli chcesz zajść daleko – podążaj ze swoim zespołem.
Pomóż ludziom osiągać rzeczy, których nigdy nie zapomną i wierzyć, że potrafią to zrobić. Walcz o talenty.
Całe życie może ci zająć budowanie swojej reputacji i tylko chwila, aby ją zniszczyć.
Czy zatem wartości są dobre tylko, gdy płyniemy z wiatrem?
 

 

 

 

Tak zakończyliśmy ten wyjątkowy dzień i konferencję, poprosiliśmy jeszcze o krótkie podsumowanie tego wydarzenia prezes Fundacji Humanites – Zofię Dzik:

 

 


O nas

Fundacja Humanites – utworzona 6 lat temu jako Think Tank w zakresie wsparcia transformacji społecznej w naszym kraju. Powstała na bazie osobistych i zawodowych doświadczeń potwierdzających, że dbałość o szacunek dla człowieka i jego wielowymiarowy rozwój przekładają się tak na wyniki biznesowe, jakość życia i w efekcie również na  rozwój społeczny.
Poszukujemy, inicjujemy i wspieramy systemowe działania w zakresie jakościowego rozwoju przyszłego kapitału społecznego. Naszym mottem przewodnim jest afrykańskie powiedzenie, że „potrzeba całej wioski, aby wychować jedno dziecko.” Działamy w czterech głównych obszarach wioski tworzących „ekosystem” rozwoju człowieka: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy, Świat Mediów.
Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju świadomego, mającego wewnętrzny kompas człowieka, wrażliwego społecznie, ciekawego świata i ludzi, otwartego aby się uczyć i brać odpowiedzialność, potrafiącego myśleć, kochać, przyjmować miłość, ale również stawiać mądrze granice.
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email