5 kluczowych kompetencji nauczyciela przyszłości

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rusza pierwsza edycja interdyscyplinarnego kursu „5 kluczowych kompetencji nauczyciela przyszłości” realizowana przez naszą Fundację i Szkołą Rytmu wraz z Uczelnią Korczaka.

Prowadzącymi zajęcia będą:
Zofia Dzik, Prezes Fundacji Humanites
Piotr Gospodarczyk, muzyk, pedagog, ekonomista; więcej informacji www.szkolarytmu.pl

Kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność do wychodzenia ze strefy komfortu, etc. to częste frazy nazywające kompetencje przyszłości. Umiejętności te jednak w niewielkim stopniu wynikają z konkretnej wiedzy „technicznej”, a są pochodną rozwoju naszej osobowości i umiejętności zarządzania sobą, w tym np. poziomem stresu.

Uczymy się w procesie edukacyjnym wielu rzeczy, ale w niewielkim stopniu uczymy się tego jak lepiej możemy obsługiwać… siebie!

Jeżeli są Państwo Otwarci na innowacyjne metody nauczania, niecodzienne pomysły prowadzenia zajęć z dowolną grupą dzieci-młodzieży-dorosłych. Twórcze spotkanie z muzyką, ciałem, ciszą i z samym sobą w grupie. Powrót do zmysłów, radości, uważności i odpoczynku. Rozwijanie własnej kreatywność w kierunku doskonalenia sztuki zarządzania samym sobą oraz procesem edukacyjnym.

Zapraszamy. Oferujemy unikalny kurs będący owocem wieloletniego doświadczania prowadzących w pracy z dziećmi-młodzieżą-dorosłymi, wpisujący się w nurt najnowszych badań naukowych potwierdzających, iż sztuka, a w szczególności muzykowanie stymuluje i rozwija najpełniej nasz mózg, jest doskonałym medium relaksu, kształcenia osobowości czy nabywania kompetencji społecznych, kluczowych w udanym i twórczym życiu.

Adresaci kursu:
Nauczyciele i nauczycielki przedszkolni, szkolni gimnazjalni, ponad gimnazjalni, szkolni psychologowie, pedagodzy, tutorzy, wychowawcy.

Cele kursu:
praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi-młodzieżą-dorosłymi poznanymi metodami-narzędziami-zabawami edukacyjno-wychowawczo-rozwojowymi oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy-umiejętności w życiu osobistym. Absolwenci kursu otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Warunki otrzymania certyfikatu:
uczestnictwo w 4 zjazdach szkoleniowych ( obowiązkowo pierwszy i ostatni ) oraz przygotowanie i przeprowadzenie podczas ostatniego zjazdu interaktywnego ćwiczenia z grupą w oparciu o poznane metody-wiedzę-umiejętności-ćwiczenia.

Forma zajęć: nauka wg cyklu Kolba PLUS

  • mini-wykład wprowadzający,
  • metoda interaktywna – ćwiczenia praktyczne
  • plus paleta instrumentów etnicznych różnych kultur muzycznych świata

1. Cena Kursu: 1599 zł.
2. Miejsce odbywania kursu: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3
3. Terminy zjazdów:

  • Zjazd 1: 15 lub 29 lutego 2016 r.
  • Zjazd 2: 7 lub 21 marca 2016 r.
  • Zjazd 3: 11 lub 25 kwietnia 2016 r.
  • Zjazd 4: 16 lub 30 maja 2016 r.
  • Zjazd 5: 13 lub 20 czerwca 2016 r.

Terminy zostaną ustalone wg preferencji słuchaczy.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email