Lista Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016

30 marca poznamy Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016. Ogłoszenie listy laureatów będzie miało miejsce w czasie uroczystej gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Na wszystkich, którzy śledzą co roku wyniki konkursu, a będzie to już ósma jego edycja, czeka wiele emocji. Na Liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016 pojawią się nowe znakomite firmy oraz przetasowania w ramach poszczególnych kategorii.

Prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2016 zostanie nadany przedsiębiorstwom działającym w Polsce, które potrafią z sukcesem budować i rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Bez względu na wielkość zatrudnienia i branżę, w której działają, stanowią elitę wśród polskich pracodawców i mają swój znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku pracy. Zgodnie z modelem Great Place to Work®, pod każdą szerokością geograficzną filarem sukcesu laureatów konkursu na najlepsze miejsca pracy niezmiennie pozostaje wzajemne zaufanie w firmie.

Od początku istnienia badań i konkursu Great Place to Work® w Polsce partnerem strategicznym gali jest Konfederacja Lewiatan. W tym roku gala konkursu została ponadto objęta patronatem honorowym przez Panią Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Humanites oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie Great Place To Work® ma ponad trzydziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie, a nasza Fundacja już po raz kolejny wspiera plebiscyt.

Więcej informacji o tegorocznej Liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce znajdziecie na stronie www.greatplacetowork.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email