Mieć Wpływ – III Dolnośląska Konferencja CSR – „Inwestycja w pracowników i ich rodziny – nieuchronna konieczność pracodawców”

Mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców do udziału w III Dolnośląskiej Konferencji CSR, której Instytut Humanites jest Partnerem merytorycznym.

Tematem tegorocznej edycji jest „Inwestycja w pracowników i ich rodziny – nieuchronna konieczność pracodawców”

Obszar CSR ze względu na rozwój regulacji ESG (Environment – Ekologia, Social – Kapitał społeczny, Governance – Ład korporacyjny) staje się już nie tylko marketingowym dodatkiem, ale integralną, mierzalną częścią biznesu, podlegającej coraz częściej krytycznej ocenie inwestorów.

Organizatorami Konferencji są:
KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
Konferencja odbędzie się 25 listopada 2021 r.

Pandemia znacząco przyspieszyła transformację technologiczną, której skutkiem są postępujące procesy automatyzacji i robotyzacji. To przekłada się z kolei na transformację społeczną, wielkie zmiany na rynku pracy, ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzebę rozwoju nowych kompetencji, zmianę stylu życia ludzi w dobie wyzwań demograficznych. Każda firma poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach.” – powiedziała Zofia Dzik Prezes Instytutu Humanites

W dynamicznym świecie transformacji technologicznej i rosnącej świadomości ekologicznej, obszarem ESG, który wydaje się być najmniej zaopiekowany jest „S” kapitał ludzki. Pomimo tego, że to na niego pracodawcy mają bezpośredni wpływ każdego dnia. To pracownicy i ich rodziny, obecnie wzięły na siebie szereg skutków np. pracy hybrydowej, zdalnego nauczania dzieci i młodzieży czy procesów restrukturyzacyjnych.

Dlatego też temu obszarowi, kluczowemu tak z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, innowacyjnej gospodarki jak również zdrowego społeczeństwa chcemy w szczególności poświęcić kolejną edycję naszej Konferencji.

Wśród panelistów i prelegentów są m.in.:

Zofia Dzik (Instytut Humanites),
Barbara Socha (Ministerstwo RPiPS),
Magdalena Wróbel , Lidia Marcinkowska, dr Gabriela Jednorał (KGHM Polska Miedź S.A.),
Jarosław Wajer, Artur Miernik (EY),
Izabela Olszewska (GPW S.A.).
Beata Staszków (Związek Pracodawców Polska Miedź)
Barbara Nowakowska (PSIK, the Polish Private Equity & Venture Capital Association),
Lukasz Szymula (Tradedoubler)
Tomasz Kukulski (Bibby Financial Services Sp. z o.o.),
Dariusz Cupiał (Tato.Net)

Informacje:

Program konferencji jest na stronie internetowej:
https://kghm.com/pl/miec-wplyw


Zapraszamy do rejestracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Du2ta22ouSeavHHPTJcMeKl-GoL71HYbV-ujkw9P-jfcQA/viewform

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w sali im. J. Wyżykowskiego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email