NAJLEPSZE MIEJSCA PRACY 2017! 20 firm, w których chciałbyś pracować!

„Moja firma to wspaniałe miejsce do pracy” zadeklarowało 81% zatrudnionych w zwycięskich firmach. Great Place to Work #GPTW po raz kolejny wręczył 20 nagród w kategorii: #Najlepsze Miejsca Pracy 2017r w Polsce. Fundacja Humanites od kilku lat jest głównym partnerem tego przedsięwzięcia, promując kulturę organizacyjną przyjazną pracownikowi oraz Spójne Przywództwo. Z tym większą przyjemnością obserwowaliśmy tegoroczną edycję konkursu, w którym o zwycięstwie firmy zadecydowali zatrudnieni w niej pracownicy! Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Co było oceniane?
Do konkursu przystąpiły 83 firmy. Ocena końcowa, zgodnie ze światowym standardem badania Great Place to Work® obejmowała:

  • wskaźnik zaufania (Trust Index©), odzwierciedlający opinie samych pracowników o relacjach panujących w firmie
  • audyt kultury organizacyjnej (Culture Audit©), czyli analizę praktyk HR.

Kluczowe znaczenie dla oceny firmy miał głos pracowników, pozyskany w anonimowej ankiecie. Na zwycięstwo mogły więc liczyć tylko te firmy, które faktycznie zbudowały wyjątkową kulturę organizacyjną, opartą na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i zaufaniu. Ankietowani podkreślili, że kierownictwo dostrzega w nich przede wszystkim człowieka, a nie tylko pracownika.

Kto zwyciężył?

W ścisłym gronie finalistów, we wszystkich 3 kategoriach znalazły się firmy informatyczne:

  • W kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce zajęła firma Demant Technology Centre.
  • W kategorii firm średnich, zatrudniających poniżej 500 osób, liderem została firma Objectivity Bespoke Software Specialists.
  • Wśród firm dużych, zatrudniających powyżej 500 osób, najwyższe miejsce na podium zajął Microsoft Sp. z o.o.

 

 

Lista laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2017

 

 

Czym wyróżniają się zwycięskie firmy?

Jak podaje Great Place to Work, są to innowacyjne i dynamicznie rozwijające się firmy. Tegoroczni laureaci mogą pochwalić się 66,3% rocznego wzrostu przychodów, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia ponad 55%. Wszystkie z wyróżnionych firm wprowadziły na rynek w ciągu ostatnich 3 lat nowe produkty lub usługi. #GPTW wskazuje również na wysoki, bliski 40% odsetek kobiet w kadrze menedżerskiej. Wprowadzony styl zarządzania skutkuje też niskim poziomem absencji i dobrowolnej rotacji.

Partnerami strategicznymi Gali byli: Lewiatan oraz Global Compact Network Poland. Patronat honorowy nad Galą objęli: Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz więcej na :
http://www.greatplacetowork.pl/publikacje-i-wydarzenia/blogi-i-aktualnosci/913-lista-najlepszych-miejsc-pracy-polska-2017-ogloszona

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email