Rozpoczęcie naboru do XII edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO)

Przywództwo w edukacji to temat, któremu ciągle należy poświęcać wiele czasu. Liderzy oświaty wciąż potrzebują wsparcia, a Instytut Humanites z przyjemnością dostarcza rozwiązania przenoszące na wyższy poziom ich przywództwo edukacyjne.

Kontynuując naszą misję i wieloletnie doświadczenie w grudniu 2020 roku rozpoczęliśmy nabór do XII edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO).  Tym razem cały nabór odbywa się on-line. Chętni mają możliwość rejestracji do programu do końca stycznia 2021 roku. Na cały cykl APLO składa się 6 spotkań od lutego do grudnia 2021 roku. W trakcie Akademii zapewniamy dwóch trenerów prowadzących oraz stały nadzór merytoryczny nad programem. Poza sesjami warsztatowymi każdy uczestnik –  lider oświaty otrzymuje możliwość indywidualnej współpracy z coachem/mentorem z biznesu przez okres 4-6 miesięcy. Zaproszenie do udziału w APLO kierujemy przede wszystkim do dyrektorów – liderów edukacji:

  • Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji i wszystkich typów szkół (placówki państwowe, społeczne, prywatne)
  • Osób odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach innych organów prowadzących
  • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • Dyrektorów placówek wychowawczych
  • Dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego
  • Dyrektorów ośrodków kultury

    Ze szczegółami dot. programu i rekrutacji 2021 można zapoznać się tutaj
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email