Wypowiedzi Liderów o II Konferencji dla Liderów Biznesu

Jak połączyć dwa światy – zawodowy i prywatny? Czy dla Liderów Biznesu ważne są tylko wyniki finansowe przedsiębiorstw? Czy Liderzy czują się odpowiedzialni za ludzi, którymi zarządzają? Czy mają świadomość jak ogromny wpływ mają na ich życie prywatne? Na te pytania odpowiadaliśmy podczas II Konferencji „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?”. Przedstawiamy wypowiedzi Liderów po II Konferencji:

Wypowiedź Profesora Andrzeja Jacka Blikle na II Konferencji Dla Liderów Biznesu.

Wypowiedź Profesora Janusza Czapińskiego na II Konferencji Dla Liderów Biznesu.

Wypowiedź Pawła Smolenia, dyrektora w firmie Vattenfall Polska, podczas II Konferencji Dla Liderów Biznesu.

Wypowiedź Mika Kuczkiewicza, prezesa Hay Group Polska, na II Konferencji Dla Liderów Biznesu.

Wypowiedź Francois Nail na II Konferencji Dla Liderów Biznesu

Wypowiedź ks Jarosława Szymczaka na II Konferencji Dla Liderów Biznesu

Zachęcamy również do przeczytania refleksji pokonferencyjnej Psychologia wszechstronnego lidera autorstwa dr Zenona Waldemara Dudka, psychiatry i psychoterapeuty, uczestnika III Konferencji dla Liderów Biznesu.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email