Edukacja do zmiany

Raport Usługi publiczne w kryzysie: Edukacja do zmiany Fundacji Przyjazny Kraj opisuje najważniejsze wyzwania, z jakimi system edukacji mierzył się w okresie pierwszych 12 miesięcy epidemii Covid-19, oraz działania, jakie podejmowali różni jego uczestnicy, aby dostarczyć uczniom adekwatny poziom opieki i wiedzy.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email