Raport Culture Buzz 2020

Zapraszamy do zapoznania się z raportem culture.buzz. Raport koncentruje się na odpowiedzi na pytanie: jakie preferencje wobec kultury mają przedstawiciele pokoleń X, Y i Z? Co ich łączy, a co dzieli? Jak zauważa Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, to badanie pokazuje wyraźnie, że człowiek to coś więcej niż rozum i konsumpcja. Oprócz godziwego wynagrodzenia, potrzebuje środowiska, które go będzie stymulowało do rozwoju i dawało poczucie sensu.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email