Raport z badania BARIERY I TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce

Jak firmy w Polsce same oceniają swój poziom zaawansowania w transformacji technologicznej? Jakie jest nastawienie pracowników do zmiany? Ile nadziei, a ile obaw o utratę pracy?

Na te i wiele innych pytań chcemy odpowiedzieć w ramach kompleksowego badania Humanites Institute uwzględniającego i łączącego perspektywy: kadry zarządzającej firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa a także perspektywę pracowników, konsumentów .. i zwyczajnie ludzi!

Wstępny Raport „BARIERY I TRENDY” Transformacja technologiczna firm w Polsce został zaprezentowany przez Mariusz Pawełczyk  4 marca w trakcie VIII Konferencji Humanites Institute Spójne Przywództwo. Człowiek i Technologia

Partnerzy badania: Microsoft (Partner Strategiczny) oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A., @Chmura Krajowa, Blue Media S.A.Platforma Przemysłu PrzyszłościGfK

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email