Raport „Jak wspierać pracowników w godzeniu różnych ról życiowych?”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu WELL.hr pod patronatem Humanites. Zgodnie z naszym modelem „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego zwracamy uwagę na wielowymiarowość człowieka oraz rolę rodziny w ujęciu marko i mikroekonomicznym. Tak z punktu widzenia siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego, rozwoju kompetencji społecznych, ale również istotnego wpływu jakości międzypokoleniowych relacji rodzinnych na motywację pracowników.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email