Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

EDP – Konferencja dla Liderów Oświaty

Lider oświaty a kompetencje przyszłości. Konferencja na styku edukacji, biznesu, rynku pracy i wyzwań społecznych, w myśl hasła „Aby dyrektor był Liderem, a nie tylko administratorem szkoły”. Konferencja to wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych światów edukacji i biznesu, koncentrujące się na rozwiązywaniu problemów i faktycznym wpływie na zmianę.

4D ENTER – program rozwoju

Innowacyjny, autorski program Instytutu Humanites i Szkoły Rytmu kierowany do szkół, rozwijający strategiczne kompetencje udanego, twórczego i przedsiębiorczego życia. Cykl 7 warsztatów (Rytm, Ciało, Emocje, Cisza, Ja, Ty, My) zbudowanych w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych badań dotyczących pracy mózgu i sposobów uczenia się oraz muzyki i sztuki.

Story z history

Story z history to historia, której nie zapomnisz. Fascynujący cykl spotkań kierowanych do uczniów gimnazjów i liceów. Zaskakujące łączenie faktów i wydarzeń historycznych. Opowiada prawdziwy pasjonat – Paweł Kudzia.

Rozwój tutoringu

Pierwsza w Warszawie Szkoła Tutorów. Nowatorski program dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców. Fundacja Humanites wspiera rozwój tutoringu dla absolwentów APLO i współorganizuje Pracownię Osobistego Rozwoju Tutora.

Pentatonic Game

Gra stworzona w trakcie warsztatów i zabaw z dziećmi. Świetnie sprawdza się w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pomocna w prowadzeniu szkolnych lekcji muzyki. Doskonały pomysł na zabawę rodzica z dzieckiem.

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli

Współpraca z Biurem Edukacji w Warszawie nad systemowym projektem zmieniającym sposoby szkolenia dyrektorów i nauczycieli. Fundacja jest jednym z partnerów realizujących projekt.

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO)

Akademia jest innowacyjnym programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty opartym o pracę z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu. Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.