II Konferencja dla Liderów Biznesu „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?”

27 października 2011 roku w Warszawie, odbyła się II Konferencja dla Liderów Biznesu „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?”. Tematem przewodnim spotkania było połączenie dwóch światów: zawodowego i prywatnego.

Liderzy Biznesu są odpowiedzialni nie tylko za wyniki finansowe zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw, ale również, a może przede wszystkim za ludzi, którymi na co dzień zarządzają. Zarządzając ludźmi kształtują wzorce zachowań i mają duży realny wpływ na ich życie, nie tylko zawodowe.

Rodzina jest dla nas wszystkich ważna, ale na co dzień bardzo często oddajemy pracy całych siebie. Praca z pasją to wspaniałe uczucie! Ale jak pogodzić pasję w pracy z rozwijaniem i utrzymywaniem właściwych relacji w życiu prywatnym, prawdziwym dialogiem z życiowym partnerem czy dorastającymi dziećmi? Na ile docierające do wszystkich informacje o wzrastającej przemocy, agresji, problemach wychowawczych, edukacyjnych naszych dzieci powinny dotyczyć Liderów Biznesu w ramach społecznej odpowiedzialności?

Gościem specjalnym konferencji była Dr Dagmar O’Connor. Jej prelekcje były wcześniej gorąco oklaskiwane podczas Szczytu w Davos czy Szczytu Ekonomicznego w Sharm El Sheikh w 2008 roku. Dr O’Connor, na specjalne zaproszenie Fundacji Humanites, przyleciała z Nowego Yorku aby opowiedzieć o zdolności człowieka do budowy prawdziwie satysfakcjonującej i trwałej relacji z drugą osobą.

Zobacz Program Konferencji 2011

Pierwsza konferencja z cyklu: “Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?” odbyła się z dużym sukcesem 25 listopada 2010 roku w Warszawie (Zobacz Program Konferencji 2010).

Była to pierwsza w Polsce tego typu konferencja dla świata biznesu poświęcona relacjom w rodzinie i wychowaniu młodego pokolenia, która zgromadziła ponad 60-ciu wiodących liderów biznesu w Polsce.

Zobacz wypowiedzi Liderów o II Konferencji: Profesor Janusz Czapiński, Paweł Smoleń, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Ks.Dr Jarosław Szymczak, Francois Nail, Mik Kuczkiewicz.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email