Pierwsza w Warszawie Szkoła Tutorów!

Pierwszej w Warszawie Szkoły Tutorów – nowatorski program dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców. Tutoring to metoda rozwoju młodego człowieka, która przynosi niezwykłe efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirująca i ożywcza dla samych nauczycieli a także zwiększa ich prestiż zawodowy i osobisty i jest stosowana przez wiodące placówki edukacyjne na świecie.

Postrzegamy Tutoring jako szansę na odnowienie relacji mistrz–uczeń, efektywny rozwój talentów podopiecznych i podniesienie prestiżu szkoły. Uczestnicy Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense są przygotowani do prowadzenia tutoriali oraz otrzymują Certyfikat Tutora 1 stopnia.

W programie Szkoły Tutorów jest: prowadzenie tutoriali, praca na zadaniach tutorskich, założenia i praktyka edukacji spersonalizowanej, budowanie indywidualnych programów tutorskich, narzędzia i metody rozwoju talentów oraz mocnych stron uczniów, spotkania z praktykami tutoringu. Całość zajęć obejmuje 64 godziny.

Program, w naszej ocenie stanowi świetne połączenie bardzo trafnie dobranej tematyki zajęć z wysoką jakością prowadzących. Zajęcia są niezwykle intensywne, ale dzięki temu skumulowano je w 4 weekendy. Ogromny nacisk w zajęciach jest stawiany na ich interaktywność, ćwiczenia, tak, aby po cyklu 4 zajęć osoby biorące udział w programie były rzeczywiście gotowe do tworzenia i prowadzenia własnych programów. W załączeniu również ogólna informacja o Tutoringu, jego podstawach oraz o Collegium Wratislaviense (dostępne również na ich stronie http://www.cw.edu.pl)

Terminy zjazdów Warszawskiej Szkoły Tutorów: 26-27 października, 23-24 listopada, 14-15 grudnia, 18-19 stycznia 2013.

Całkowity koszt udziału w Warszawskiej Szkole Tutorów wynosi 1.600 zł brutto. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (ok. 20 osób), zapisy przyjmujemy do 30 września 2012 roku.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email