Podsumowanie akcji “Dwie Godziny dla Rodziny”

Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania już po raz drugi zachęcała przedsiębiorców i ich pracowników do udziału w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego na 15 maja, a ustanowionego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Głównym celem akcji jest podkreślenie wagi Rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu postaw i kompetencji społecznych młodego pokolenia – naszego najważniejszego kapitału społecznego ale także promowanie tak zwany „zrównoważony rozwój człowieka” – czyli nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym. Zrównoważone życie prywatne pracownika przekłada się na jego zaangażowanie zawodowe oraz komfort pracy.

Za pośrednictwem pracodawców dostarczamy członkom rodzin – dzieciom, rodzicom, dziadkom, dalszym i bliższym krewnym, inspiracji jak spędzić jakościowo czas ze swoimi bliskimi. Motto tegorocznej akcji brzmiało: „Szkolne Wspomnienia przez Pokolenia”. Poprosiliśmy również pracodawców, którzy włączyli się w naszą akcję nie tylko o rozpropagowanie idei obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny wśród swoich pracowników, ale również o symboliczne skrócenie 15 maja ich dnia pracy o dwie płatne godziny, które mogli dedykować swoim bliskim w ramach akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”.

W tym roku do akcji przyłączyło się ponad 100 firm, instytucji i przedsiębiorstw (np. do akcji przyłączyły się między innymi duże grupy kapitałowe, w których strukturach jest nawet kilkadziesiąt spółek). Licząc wszystkich zatrudnionych w nich pracowników, możemy powiedzieć, że w tym roku dotarliśmy bezpośrednio poprzez pracodawców już do kilkuset tysięcy osób. Zakładając, że każda osoba ma przynajmniej 3-4 bliskie osoby z Rodziny, którym może o naszej akcji i Dniu Rodziny powiedzieć mówimy już o dotarciu w ujęciu siedmiocyfrowym. Naszym zdaniem to wielki sukces tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jako Fundacja nie dysponujemy środkami finansowymi, które moglibyśmy przeznaczyć na płatne działania marketingowe. Dopiero od tego roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego, co mam nadzieję pomoże nam przy organizacji tej i podobnych akcji w przyszłości.

Jesteśmy bardzo dumni, że w tym roku otrzymaliśmy list od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, skierowany do wszystkich uczestników Międzynarodowego Dnia Rodziny, w którym napisała o tym, że „wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że dobrze odnajdujemy się i funkcjonujemy w społeczeństwie, gdy opuszczamy dom rodzinny z bagażem pozytywnych doświadczeń wychowawczych i akceptacji, gdy dorastamy w atmosferze pełnej ciepła, szacunku i zrozumienia”. Te słowa Pani Prezydentowej skierowane do uczestników Międzynarodowego Dnia Rodziny oddają doskonale cel, który chcemy osiągnąć jako fundacja zarówno poprzez:

  • współpracę z pracodawcami, gdzie codziennie przebywa większość rodziców, ale także
  • w obszarze współpracy z systemem oświaty.

Głęboko wierzymy, że nasza akcja „Dwie godziny dla Rodziny” zagości na stałe w corocznych planach pracodawców i stanie się promocją wszelkich działań służących zwróceniu uwagi na znaczenie rodziny i jej udziału w kształtowaniu młodego pokolenia – naszego najcenniejszego kapitału społecznego.

Więcej informacji o akcji znajdziecie na stronie 2godzinydlarodziny.pl.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email