Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z jej talentami

 

7 lipca 2017, o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja organizowana przez Instytut Durkalskiego RMP Polska „Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z jej talentami i wewnętrzną motywacją”, której partnerem jest Fundacja Humanites.

Rozwijać i motywować nie oznacza dostarczać ciągłych, różnorodnych bodźców, lecz dostarczać bodźców dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które będą zgodne z talentami i wewnętrznymi motywatorami.

Podczas konferencji przedstawione zostanie narzędzie Reiss School Motivation Profile (RSMP). Jest to kwestionariusz online akcentujący dwa najważniejsze aspekty ludzkiej motywacji – wyjątkowość każdej osoby (indywidualizm) oraz fakt, że każdy potrzebuje czegoś innego do bycia szczęśliwym. RSMP uczy tolerancji wobec tego, co inne, a może nawet obce. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wnioski z badań RSMP, jakie przeprowadzono w Polsce na ponad 300 młodych osobach w wieku od 14 do 25 lat.

Na konferencję zapraszamy dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów szkolnych, nauczycieli, pracowników biur karier przy uczelniach wyższych.

Termin: 7.07.2017 (piątek), w godz.10:00 do 14:00; 15.00–17.00 (warsztat)

Miejsce: Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59

Celem konferencji jest pokazanie praktycznych rozwiązań z zakresu:

  • możliwości rozwoju młodzieży w oparciu o jej wewnętrzną motywację oraz talenty (podkreślanie mocnych stron)
  • profilowania zawodowego, które pozwoli młodym osobom wybrać ścieżkę zgodną z wewnętrznymi potrzebami
  • sprawdzenia, co motywuje młodych ludzi wewnętrznie i w jakich zachowaniach może się to objawiać
  • korzyści płynących z posiadania wiedzy o motywacji wewnętrznej młodych ludzi dla rodziców, wychowawców, pedagogów

Warsztat:

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztacie poświęconym rozpoznawaniu motywatorów młodzieży bez konieczności wykonywania profilu motywacyjnego.

Szczegółowe informacje

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email