Wielkie Marzenia. Człowiek. Praca i AI. Akcja HumanBE – 2 godziny dla Rodziny / dla Człowieka.

Kryzys samotności, rozwój sztucznej inteligencji: jak budować ważne kompetencje, motywować pracowników i zatrzymać talenty w firmie? Instytut Humanites z zaproszeniem do udziału w największej polskiej akcji wellbeing dla pracodawców – HumanBE – 2 godziny dla Rodziny / dla Człowieka! 

W maju tego roku odbędzie się 13. edycja akcji „HumanBE – Dwie Godziny Dla Rodziny/dla Człowieka”, organizowanej przez Instytut Humanites – Człowiek i Technologia. W ciągu ostatnich kilkunastu lat do tego powstałego w Polsce, międzynarodowego ruchu na rzecz bliskości, zmiany kultury pracy i stylu życia dołączyło ponad 3000 firm z 59 krajów na całym świecie. Co roku akcji towarzyszy inny motyw przewodni, ukierunkowany na wagę bliskości w domu i w pracy. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: Wielkie marzenia łączą pokolenia! Do 15 maja można zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i wziąć udział w tegorocznej edycji Link do formularza zgłoszenia. Pierwsi ambasadorowie tegorocznej kampanii to Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych himalaistów świata oraz Jan („Jasiek”) Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku.

HumanBE 2 godziny dla Rodziny / dla Człowieka

Jak zadbać o talenty i relacje w hybrydowym świecie korporacji?

Kampania „HumanBE – Dwie Godziny Dla Rodziny/Człowieka” powstała w 2012 roku w odpowiedzi na globalne trendy, takie jak: kryzys więzi, spadek poczucia sensu, zjawisko samotności w świetle m.in. potrzeb rynku pracy, zaangażowanych zespołów. Utrzymanie talentów, zarządzanie różnorodnością związaną z płcią, doświadczeniem, spotkaniem różnych generacji (X, Y, GenZ) w firmie, wymagają ogromnych nakładów pracy ze strony managementu oraz działów odpowiedzialnych za budowanie strategii zatrudnienia i kultury pracy. Jakość przywództwa w firmach wpływa na kształt środowiska pracy: aż 78% osób pracujących w toksycznych środowiskach pracy rozważa jej zmianę, z kolei tzw. “motywacja wewnętrzna”, silnie związana z celem i chęcią osiągnięcia dobrego wyniku w pracy jest o 30% większa w przyjaznych środowiskach pracy – te dane pochodzą z II ogólnopolskiego raportu Instytutu Humanites Well-Working – Corporate Family Responsibility[1].

Według Instytutu Gallupa w 2023[2] roku jednym z większych problemów pracodawców było zjawisko ​​quiet quitting, czyli “ciche wycofywanie się” związane m.in. z niskim zaangażowaniem, wypaleniem zawodowym, stresem, brakiem poczucia sensu. Inną trudnością jest upowszechnienie się zdalnego i hybrydowego modelu pracy; osamotnienie w miejscu pracy kosztowało gospodarkę Wielkiej Brytanii w przeliczeniu na złotówki ponad 12,5 miliarda złotych rocznie[3]. Samotność to realne wyzwanie dzisiejszego świata, jak pokazują dane: doświadcza jej już 36% Europejczyków![4] Samotność generuje gigantyczne koszty, które muszą ponieść firmy i gospodarki, a  wpływa negatywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, poczucie sensu w życiu i w pracy.

World Economic Forum uznał samotności za jedno z największych wyzwań społecznych towarzyszących technologicznej transformacji. Rozwój nowych technologii wymaga od ludzi przekwalifikowania się i dużej aktywności w zdobywaniu nowych kompetencji.

Od początku istnienia Instytutu Humanites zastanawiamy się, dokąd zmierzamy jako społeczeństwo i na jakich fundamentach chcemy je budować oraz jak wykorzystać szanse, które niosą nowe technologie, aby człowiek pozostał ich podmiotem, a nie obiektem– mówi Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, pomysłodawczyni akcji „Dwie Godziny”. Naszą misją jest człowiek i jego kondycja w dobie technologicznej transformacji  – dodaje – Człowiek, który będzie świadomy, wewnątrzsterowny, proaktywny, otwarty by się uczyć i który nie zatraci swojej społecznej wrażliwości. Wielkim wyzwaniem dzisiejszego świata jest tempo rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. Od kilkunastu lat stawiamy pytanie o podmiotowość człowieka i jego zdolność do adaptacji do tych zmian. Dużo mówi się na temat przejmowania przez sztuczną inteligencję wielu ludzkich kompetencji albo szans dla biznesu związanych z technologiami, ale innowacyjny biznes to nie tylko pomysł i wdrożone najnowsze technologie – budują go nadal ludzie i ich talenty: zaangażowani i zmotywowani pracownicy, którzy wierzą w sens tego, co robią w pracy, chcą się rozwijać i uczyć nowych rzeczy i zarażać zapałem innych.

 

Tegoroczna edycja akcji HumanBE – 2 godziny dla Rodziny / dla Człowieka

W dotychczasowej nazwie polskiej kampanii wellbeing dla pracodawców nieprzypadkowo znalazł się element „HumanBE” „Bo zmiana zaczyna się od każdego człowieka. Również ze względu na fakt międzynarodowego sukcesu naszej Akcji, do której od kilku lat dołączają pracodawcy ze wszystkich kontynentów postanowiliśmy w tym roku rozszerzyć jej nazwę o człon HumanBE” – dodaje Katarzyna Lorenz, Dyrektorka komunikacji i PR Instytutu Humanites.

Tegoroczne hasło przewodnie: „Wielkie marzenia łączą pokolenia” stanie się motywem dla wszystkich inspirujących wydarzeń, które pracodawcy przygotują dla swoich pracowników. Akcja #HumanBE #2h4family skierowana jest do wszystkich podmiotów, które zatrudniają ludzi i zależy im na tym, aby osoby tworzące firmę czy instytucję pracowały w poczuciu sensu i dobrostanu. Uczestnicy zachęcani są do zadbania o relacje w rodzinie i z najbliższymi osobami jak również wewnątrz firmy. Badania i raporty Instytutu Humanites[5], a także opinie pracodawców potwierdziły, że szeroko rozumiana rodzina nie tylko nie koliduje z pracą, ale te dwa filary ludzkiego życia wzajemnie na siebie wpływają i mogą się pozytywnie wspierać. W myśl zasady, że „mamy różne życie w wielu rolach”[6] usatysfakcjonowany z życia prywatnego, szczęśliwy człowiek to także zaangażowany pracownik.

 

Korzyści z udziału w akcji

Instytut Humanites zrodził się z marzeń – o przełamaniu kryzysu więzi i wygraniu z epidemią samotności, o uczynieniu biznesu przyjaznym człowiekowi, rodzinie i środowisku. Akcja podkreśla wagę międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, jakości relacji międzyludzkich i dbania o zdrowie psychiczne, bo zdrowe, ciepłe i pełne miłości relacje nie tylko pozytywnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, ale także kształtują nas jako ludzi i społeczeństwo. O tym, że warto tworzyć nowe, lepsze zasady funkcjonowania biznesu, poświadcza grono ponad 3000 podmiotów, które uczestniczą w akcji. Wśród nich wymienić można tak rozpoznawalne firmy jak Unilever, Shell, Tauron, Canal+, Avon, Burda Media Polska czy Signify.

Udział w akcji zapewnia wiele korzyści. Wpływa nie tylko na dobry wizerunek organizacji, ale i kulturę dobrostanu, pomaga budować dobre relacje, zwiększa świadomość wagi pozazawodowych ról pracowników[7]. Pozwala przedsiębiorstwu stać się tą zmianą kultury pracy i stylu życia, którą Humanites chce widzieć w świecie. Kampania Humanites stanowi doskonałą odpowiedź na europejską dyrektywę CSRD, która rozszerza zakres podmiotów zobowiązanych raportować swoje działania z zakresu ESG.

 

Ambasadorzy akcji HumanBE – 2 godziny dla Rodziny / dla Człowieka

Znane są nazwiska pierwszych ambasadorów tegorocznej kampanii, to Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych himalaistów świata, wspinacz, alpinista, taternik, piąty człowiek na świecie, który zdobył Koronę Himalajów – 14 ośmiotysięcznych szczytów Ziemi oraz Jan („Jasiek”) Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała; uczestniczył w wyprawach m.in. na Kilimandżaro i Elbrus. Ambasadorami są znane osoby ze świata kultury, sztuki, filmu, sportu, nauki, we wcześniejszych latach akcję wsparli m.in.: Andrzej Seweryn, Stanisława Celińska, Kamil Stoch, Zbigniew Wodecki. W roku 2024 Organizatorzy odświeżyli ilustracje towarzyszące od lat akcji. Autorką nowej warstwy wizualnej jest Zofia Dzierżawska, ilustratorka współpracująca z wydawnictwami w Europie i w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie nagradzana na targach książki w Bolonii, także przez Society of Illustrators w Nowym Jorku.

 

Idea akcji

Instytut Humanites zachęca, aby w Międzynarodowym Dniu Rodziny (bądź innym wybranym przez firmę dniu obchodów) pracodawcy podarowali pracownikom symboliczne dwie godziny wolnego czasu, które Ci ostatni będą mogli poświęcić pielęgnowaniu relacji. Kryterium to nie jest konieczne, choć około 90% zarejestrowanych firm robi ten gest. Co roku Instytut Humanites dostarcza gotowe materiały, inspiracje i pomysły na celebrację akcji.

 

Partnerzy akcji: Autopay, Bibby Financial Services, Dell Technologies Polska, Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Katalog marzeń, Kocham Skakać, LIBRUS, Lider SHE, Orange Polska, Reputacja, Storck, ThinkTank.

Partner mediowy: Grupa Wirtualna Polska.

[1] Źródło: II ogólnopolski Raportu Well-Working – Corporate Family Responsibility – Instytut Humanites we współpracy z Międzynarodowym Centrum Pracy i Rodziny IESE Business School z Nawarry

[2] Źródło: Raport Instytutu Gallupa z roku 2023 – State of the Global Workplace: 2023 Report

[3]Źródło: VicHealth – The Young Australian Loneliness Survey, 2015

[4] Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego

[5] Raporty Instytutu Humanites: Corporate Family Responsibility / 2022 r. oraz Dobre Praktyki Pracodawców: Firma Przyjazna Rodzinie | Człowiekowi 2023 r.

[6] cyt. za Zofią Dzik, prezes Instytutu Humanites, innowatorką, inwestorką., strategiczną myślicielką

[7] Na podstawie ankiety ewaluacyjnej Instytutu Humanites z roku 2023

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email