Globalny Ruch Społeczny 2h4family/2h4human

Tegoroczna akcja postawiła człowieka w centrum wydarzenia, stąd: „Dwie Godziny dla Rodziny” zmieniły się na #DwieGodzinydlaCzłowieka”.

Podkreślamy także kluczową rolę i odpowiedzialność pracodawców za przeprowadzenie ludzi przez obecny kryzys społeczny i gospodarczy.

Wielu z nich zdało test z przywództwa mimo przeciwności wynikających z koronawirusa, co pokazują poniższe wyniki:

Instytut Humanites pragnie serdecznie podziękować za ogromne wsparcie
i zaangażowanie partnerów, bez których tegoroczna kampania nie doszłaby do skutku.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email