KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/#FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI

Holistyczne podejście do rozwoju człowieka to współcześnie warunek zrównoważonego rozwoju społecznego.

Instytut Humanites od 2010 roku zgodnie ze swoim Modelem „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego zwraca uwagę na wielowymiarową rolę rodziny w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Tak z punktu widzenia siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwoju kompetencji społecznych, ale również istotnego wpływu jakości relacji rodzinnych na zaangażowanie i motywację ludzi w pracy, poziom ich absencji i ich otwartość na uczenie się tworzenie innowacji.

Konkurs jest szansą na pokazanie dobrych praktyk, wzorowych zachowań i codziennych decyzji, które stawiają człowieka – pracownika na pierwszym miejscu. W tym szczególnym czasie, gdy biznes mierzy się z kryzysem, widmem zwolnień, redukcją etatów i wynagrodzeń szczególnie istotne jest to w jaki sposób sobie z tym kryzysem poradzi, pozostając fair wobec zatrudnionych ludzi.

„Firma Przyjazna Rodzinie/ #Firma Przyjazna Człowiekowi” to wyróżnienie wyjątkowe, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowane polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na tworzony ekosystem, w którym funkcjonuje rodzina. Humanites wypromował w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywę dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga ról), które wprowadza pewną rywalizację tych ról, wskazując na fakt, że mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno służyć temu, by jak najlepiej te role łączyć.

Koordynatorem Konkursu z ramienia Instytutu Humanites jest Urszula Borzym, tel. tel. 608639956, e-mail: urszula.borzym@humanites.pl.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email