Jak zacząć zmianę w edukacji?

 

Taka szkoła jaki dyrektor! Czy dzisiejsi dyrektorzy szkół są liderami czy administratorami zarządzanych przez siebie jednostek?

Rozwój przywództwa w edukacji może być kołem zamachowym zmiany dzisiejszej szkoły. Fundacja Humanites realizuje kolejny cykl Akademii Przywództwa Liderów Oświaty wskazując na potrzebę systemowych zmian w tym obszarze.

Skoro powierzamy szkołom nasz najcenniejszy kapitał społeczny, poziom i jakość nakładów na szkolenie dyrektorów nie powinien znacząco odbiegać od średnich nakładów na rozwój kadry zarządzającej w obszarze biznesowym, przekonuje Zofia Dzik, Prezes Fundacji Humanites.

Więcej informacji o tym jak powinna wyglądać polska szkoła i zarządzanie nią.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email