Exemple

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO)

fota_main

Instytut Humanites  oraz Grupa Firm Doradczych Values zapraszają do wzięcia udziału w: Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.). Proponowane obecnie formy dokształcania dyrektorów szkół – w tym dwuletnie studia przygotowawcze do pełnienia funkcji zarządczych (Organizacja i Zarządzanie w Oświacie) koncentrują się w dużej mierze na kwestiach technicznych: prawnych i administracyjnych, i nie pokrywają szeregu ważnych aspektów związanych z własnym rozwojem oraz z rozwojem umiejętności zarządczych przyszłych dyrektorów szkół, a w szczególności związanych z umiejętnością zarządzania relacjami z ludźmi.

Nadrzędnym celem programu jest zainicjowanie – poprzez jego uczestników – ogólnonarodowej debaty o przyszłości polskiej oświaty, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Instytut Humanites oraz sprawdzonym know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych). Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy akademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnej biurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją. Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje! (John Adair).

 

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością (tak jak to się dzieje z Absolwentami Akademii Psychologii Przywództwa, którymi są wiodący menadżerowie zarządzający polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami) wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli

W listopadzie 2013 rusza projekt „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia warszawskich nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r, a jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. Pierwszym działaniem będzie diagnoza potrzeb, następnie – na podstawie jej wyników – zrealizowane zostaną 2 cykle doskonalenia. Ważnym działaniem w ramach projektu będzie utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Nasz Instytut jest jednym z partnerów realizujących projekt i aktywnie włącza się w niego, jako jednostka mająca przeprowadzić cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Projekt jest pilotażowym i obejmuje 137 szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych), a także 13 przedszkoli. Z tej liczby 45 miejsc jest przeznaczonych dla szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej oraz 45 miejsc dla szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami powyżej średniej. Informacje o sposobie kwalifikacji szkół i placówek (zgodnie z opracowanym regulaminem naboru) będą przekazywane przez Biuro Edukacji w sierpniu br. do Wydziałów Oświaty i Wychowania Dzielnic.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Pentatonic Game

Zapraszamy do zapoznania się z Pentatonic Game organizowaną przez Szkołę Rytmu (szkolarytmu,pl) i Instytut Humanites. Gra ta powstała w trakcie warsztatów i zabaw z dziećmi. Sprawdziła się świetnie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Mamy nadzieję, że dla nauczycieli będzie pomocna w prowadzeniu szkolnych lekcji muzyki, a rodzicom pomoże pobawić się z dziećmi w rytmiczne abc.

Jednak na czym dokładnie polega gra?

KROK 1 Barwy dźwięków

Pierwszym etapem gry jest zabawa w poszukiwanie i odkrywanie brzmienia różnych przedmiotów znajdujących się w świecie wokół nas. Poszukajmy w naszym domu, w klasie, w parku czy w ogrodzie. Postukajmy w garnki, w drewna, w dynie, instrumenty perkusyjne są wszędzie wokół nas. Wybierzmy pięć najciekawiej brzmiących przedmiotów. Grę będziemy rozgrywać na pięciu dźwiękach. W wersji trudniejszej możemy grać na dowolnej ilości przedmiotów. Zobaczmy jakie instrumenty możemy wykorzystać do gry:

KROK 2 kompozytor i naśladowca

Drugi etap gry to zabawa w kompozytora i naśladowcę. W wersji podstawowej uczestniczą w niej dwie osoby, grając na wybranych przez siebie pięciu przedmiotach. Gracz kompozytor ma do dyspozycji dwa ruchy, zagranie dwóch dźwięków, które prezentuje graczowi naśladowcy. Zadaniem naśladowcy jest powtórzenie z pamięci kolejności dźwięków. Jeżeli zrobi to poprawnie kompozytor doda następne dwa dźwięki ale odtwarzając wszystkie od początku …

Jeżeli pomyli się kompozytor gracze mogą zamienić się rolami. Jeżeli z kompozytorem gra kilka osób, zwycięża ten naśladowca, który bez pomyłki dojdzie najdalej w ilości powtórzonych dźwięków …

Trzymamy rytm

Rozgrywka może trwać tylko do 4 ruchów. Po poprawnym odtworzeniu, naśladowca ćwiczy umiejętność utrzymania płynnego rytmu, zapętlając kompozycję. Wsłuchując się w motyw rytmiczny drugi z graczy może dogrywać dodatkowe dźwięki. Powoli „robi się” muzyka. W trudniejszej wersji gry rozgrywkę można prowadzić do 6 lub 8 ruchów.

KROK 3 Pauza

Aby nasze rytmy były ciekawsze, do gry możemy wprowadzić pauzy. Będzie je symbolizował wyraźny ruch ręką w powietrzu, markowane uderzenie. Pauza bardzo nam się przyda w budowaniu rytmicznych relacji i dialogów.

Możemy pobawić się w uważne nasłuchiwanie, prowadząc grę za parawanem. Układamy identycznie brzmiące przedmioty z jednej i drugiej strony. Naśladowca odtwarza kolejność dźwięków tylko ze słuchu.

KROK 4 Flow 

Grę można prowadzić tak, aby uczestniczyło w niej aktywnie kilka osób. Każdy z graczy ma do dyspozycji po dwa ruchy …

Po 4 ruchach lub np. po 8 jeden z graczy może zapętlić rytm, pozostali mogą zacząć improwizować. Można bawić się dokładając zmienione dźwięki, zachowując jednak rytm wymyślony przez sąsiada …

KROK 5 Rytmiczne torty

Zapraszamy do muzycznej zabawy, wymyślania własnych dźwięków, rytmów, wersji gry i muzycznych improwicji …

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Rozwój tutoringu

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Story z history

Już za kilka dni, dokładnie 6 listopada ruszamy z naszym nowym programem przygotowanym we współpracy z Pawłem Kudzią – byłym korespondentem wojskowym, a teraz tak zwanym prime speaker’em. Nasze nowe spotkania organizowane pod nazwą Story z history.PL to inspirujące spotkania z historią Polski opracowane przeze Pawła, i prowadzone w liceach.

W spotkaniach pt. „story z history.PL” uczestniczą uczniowie liceum, a głównymi tematami są opowieści o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, o spłacaniu „długu” przez… Amerykę – o tym co to za dług? Dlaczego są z nim związane: zniesienie niewolnictwa, początek walki o prawa cywilne w Ameryce, pierwszy American Dream, Pocahontas, Martin Luther King, futro Jeffersona, pistolety Washingtona, Akademia West Point, Alaska, Air Force One, Bruce Springsteen, skwer Hoovera, park Skaryszewki, King Kong, Brygada Pościgowa, Dywizjon 303, Mińsk Mazowiecki, prom Discovery i międzynarodowa stacja kosmiczna? Jak Polacy odwdzięczyli się w 1926 za jego spłatę, czyniąc „prawdopodobnie największy w historii ludzkości akt przyjaźni jaki jeden naród złożył drugiemu”? I jaki prezent Polska dostanie na 100-lecie niepodległości, jako bonus do spłaty długu? I co to ma wspólnego z… siedemnastowiecznymi rzemieślnikami-specjalistami z Gdańska, narodzinami solidarności, polskimi kosami z XVIII w., Kmicicem, koncertem muzyki Chopina w Stanford w 1892 i technologią obrazu FullDome, którą wymyślił Polak … w XIX w.?

Wszystko opowiedziane jako „story” z history.PL na pograniczu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i popkultury, przy użyciu multimedialnej prezentacji, książek biograficznych, tabletów, pomników, pocztówek i znaczków pocztowych.

Pierwsze, tego typu spotkania, odbędą się we Wrocławiu – 6 i 7 listopada, a następnie 12 i 13 listopada spotkamy się z uczniami Warszawskich szkół.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie chętne szkoły. Więcej szczegółów dotyczących kwestii organizacyjnych możecie otrzymać pisząc na adres biuro@humanites.pl.

Opinie o programie dyrektorów i nauczycieli ze szkół, w których odbyły się spotkania z cyklu Story z history

Pan Paweł Kudzia robi to, co umieją tylko najlepsi: opowiada niezapomniane historie. W ciągu godziny strumień wydarzeń rozpoczynających się odkryciem Ameryki porywa słuchaczy do czasów, gdy Polska odzyskuje niepodległość. Tempo jest zawrotne, myśl przewodnia oryginalna, dobór faktów i ich wzajemnych powiązań nietuzinkowy. Nauczyciele historii wychwycili nieścisłości, ale spotkanie przedłużyło się, bo uczniowie chcieli usłyszeć więcej. Tak opowiadana historia wciąga i prowokuje do dyskusji.
Anita Omelańczuk, dyrektor Liceum im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

Pan Paweł Kudzia zaproszony był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do przeprowadzenia 11 listopada 2014 roku lekcji z historii na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Z zadania wywiązał się znakomicie, co potwierdzili słuchacze zgromadzeni na dziedzińcu MEN podczas obchodów Święta Niepodległości.

Paweł Kudzia zaprezentował historię Polski z punktu widzenia jednostki, wplótł w nią anegdoty, niezwykłe pointy i paralele. Jego autorska lekcja „Dług, czyli kosy w kosmosie” udowodniła, że historia jest fascynującą dziedziną i przygodą, zwłaszcza dla tych, którzy – tak jak Paweł Kudzia – potrafią kojarzyć fakty, wywodzić wnioski i stawiać śmiałe tezy.

W imieniu uczestników lekcji, gości MEN, serdecznie dziękuję za tak inspirujące spotkanie.
Anna Bogusz, dyrektor, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przede wszystkim zwróciłem uwagę na Pana profesjonalizm. Przejawia się on w wielu aspektach. Zaliczyłbym do nich: kompozycję wystąpienia, szczegółowość faktów niespotykaną na co dzień w szkole (ale też nie to jest zadaniem szkoły) oraz prezentację, na której nie było tekstów do odczytania przez prowadzącego, jak to się często zdarza prowadzącym różne szkolenia. Zauważyłem, że mimo, iż mówił Pan bez mikrofonu, było Pana słychać na końcu sali – tak uczniowie byli zasłuchani. To, że nikt nie wyszedł z sali podczas przerwy także świadczy o dużym zainteresowaniu uczniów.

Fakty, które Pan przedstawiał sprawiały na słuchaczach wrażenie, że są drobiazgowo sprawdzone i wyselekcjonowane. Duże uznanie w moich oczach zdobył fakt powoływania się na źródła niezależne od Polski i Polaków. To przekonywało mnie do ich prawdziwości.

Dał Pan mnie i moim uczniom okazję do poznania zdarzeń, o których dotąd nie wiedziałem i pewnie bez Pana bym nie usłyszał.

Całkiem przypadkiem byłem świadkiem uroczystości zakończenia okręgowego etapu Olimpiady Historycznej. Rozmawiałem tam z historykami, którzy oceniali uczestników tej edycji. Pomyślałem wówczas, że wśród Pana słuchaczy mógłby znaleźć się uczeń, który po tym spotkaniu został zainspirowany do głębszego wnikania w historię. Myślę, że Pana działalność popularyzatorska trudna jest do przecenienia. Opowiadałem o moich przeżyciach podczas spotkania z Panem wielu osobom (…).
Wiesław Włodarski, dyrektor Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie
 

Spotkanie było bardzo ciekawym i niezapomnianym doświadczeniem zarówno dla uczestniczących w nim uczniów jak i nauczycieli.

Sposób przekazywania informacji, angażowanie do dyskusji, uzupełnianie wypowiedzi niekonwencjonalną prezentacją multimedialną ułatwiło uczestnikom przyswojenie i lepsze zrozumienie prezentowanych treści. Największą zaletą wykładu był jednak nowatorski sposób przedstawiania z pozoru dobrze znanych większości uczniom aspektów z historii Polski i historii powszechnej. Opowiedzenie ich osobno bez kontekstu byłoby kolejnym standardowym wykładem. Autor dzięki talentom dziennikarskim, swojej pomysłowości i warsztatowi w fantastyczny sposób połączył na pozór niepowiązane ze sobą fakty z różnych epok historycznych, snując ciekawą i fascynującą opowieść, która zainteresowała wszystkich słuchaczy. Pan Paweł Kudzia dzięki zastosowaniu interaktywnych metod zachęcił dużą część gimnazjalistów oraz uczniów ze szkoły podstawowej do aktywnego uczestnictwa w trudnym dla tej grupy wiekowej wykładzie.Uczniowie chętnie i z dużą dozą emocji odpowiadali na umiejętnie zadawane pytania. Dzięki temu młodzież przekonała się, że zgłębianie historii może być wspaniałą przygodą.

Podsumowując, rekomenduję zajęcia prowadzone przez Pana Pawła Kudzię jako alternatywny, nowoczesny i interaktywny sposób nauczania historii.
Małgorzata Szafoni-Chorbińska, dyrektor Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu

W imieniu uczniów serdecznie dziękuję za inspirującą prezentację pokazującą historię w innym wymiarze i z ponad-podręcznikowej perspektywy. Dla naszych gimnazjalistów spotkanie z Panem to niezwykła okazja do słuchania opowieści o wspólnych historiach Polaków i mieszkańców innych krajów, a przede wszystkim o losach konkretnych ludzi.

Zbigniew Jelonek, dyrektor Społeczne Gimnazjum STO w Warszawie

Pan Paweł Kudzia przeprowadził w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrocławiu wykład pt. „Dług, czyli kosy w kosmosie”. W rzeczywistości był to lot w kosmos a nie zwykły wykład jakich wiele. O charakterze spotkania świadczy sama osobowość Pana Pawła. Pasja, zaangażowanie i ekspresja to słowa, które tylko w niewielkiej części oddają atmosferę spotkania. Potwierdziło one, ze historia nie musi być nudna, że historia to świat odległy, ale pozostawiający ślady w teraźniejszości.

Intrygujący tytuł wykładu, jego kompozycja i treść sprawiają, że uczniowie pchani ciekawością chcą więcej i więcej. Można mówić o wielkich rzeczach, ale bez osobistego zainteresowania, nie porwie się słuchaczy.

Pan Paweł, wiążąc różne wydarzenia z historii zabrał nas w piękną, fascynującą podróż po historii, a najważniejsze, że prawdziwą. Z tej wyprawy można było się dowiedzieć jak wielki wpływ mieli Polacy na kształtowanie się demokracji amerykańskiej, oraz że Amerykanie opowiadając się, za powstaniem niepodległego państwa polskiego podczas I Wojny Światowej spłacali tylko zaciągnięty dług z czasów wojny o niepodległość kolonii amerykańskich.

Myślę, że to co można było jeszcze wynieść z tego spotkaniu to to, że pięknie jest być Polakiem.Paweł Kudzia ukazał wielu ciekawych Polaków, którzy mogą być dla nas autorytetami. Dzisiaj w zalewie tandety i pseudoautorytetów jest to bardzo potrzebne. Myślę, że pan Kudzia swoją ,,story” zdawał się nam mówić, że warto tak żyć, aby coś dobrego zostawić po sobie.
Dominik Sady, nauczyciel historii Zespół Szkół Nr 2 we Wrocławiu

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

4D ENTER – program rozwoju

Geneza Programu 4 D ENTER

Kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność do wychodzenia ze strefy komfortu, etc to częste i nadużywane dziś frazy opisujące tzw. kompetencje przyszłości. Umiejętności te w niewielkim stopniu wynikają z konkretnej wiedzy „technicznej”. W procesie edukacyjnym uczymy się wielu rzeczy, ale w niewielkim stopniu uczymy się jak uczyć się, poznawać i obsługiwać … samego siebie!

Innowacyjny, autorski program stworzony w 2012 roku przez Instytut Humanites (Zofia Dzik) i Szkołę Rytmu (Piotr Gospodrczyk), kierowany do szkół, rozwijający strategiczne kompetencje udanego, twórczego i przedsiębiorczego życia. Cykl 7 warsztatów:

 1. RYTM
 2. CIAŁO
 3. EMOCJE
 4. CISZA
 5. JA
 6. TY
 7. MY

zbudowanych w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych badań dotyczących pracy mózgu i sposobów uczenia się, samopoznania, uważności, żonglerki muzyk, sztuki, komunikacji i zespołowości oraz wiedzy z obszaru biznesu i przedsiębiorczości.
Program jest kierowany do nauczycieli i modyfikowany w zależności od poziomu nauczania. Systemowym celem tego programu jest wprowadzenie tego typu zajęć do podstawy programowej w szkołach – założenie – 1 godz. tygodniowo. Program dający możliwość stworzenia trzyletnich programów nauczania (klasy 1-3, 4-8, liceum 1-4), ale również daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na każdej lekcji, na każdym poziomie szkolnym.

Metodyka pracy:
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy-umiejętności-ćwiczeń w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.
Forma zajęć: nauka wg cyklu Kolba PLUS
 • mini-wykład wprowadzający,
 • metoda interaktywna – ćwiczenia praktyczne
 • omówienie ćwiczeń, metody
 • odniesienie do realiów życia oraz praktyki zawodowej

Program powstał między innymi jako odpowiedź na następujące wyzwania współczesnych młodych ludzi:

 • natłok bodźców
 • napięcie, stres – skutkujące nadpobudliwością lub depresją
 • deficyt rozwoju emocjonalnego
 • zaburzone poczucie własnej wartości
 • indywidualizm v. otwartość na innych i współpracę
 • problemy z kondycją fizyczną
 • problemy z koncentracją
 • brak czasu na refleksję

oraz w odpowiedzi na brak takiej oferty w procesie edukacji, która to jest nastawiona głównie na przekazywanie wiedzy mierzonej testem…

FILOZOFIA PROGRAMU

Wielowymiarowy, pełny rozwój człowieka – zapewniający zdrowe poczucie własnej wartości = baza rozwoju wszelkich innych kompetencji

 

Dla kogo jest 4D Enter?
 • nauczyciele i nauczycielki przedszkolni, szkoły podstawowej i średniej
 • szkolni psychologowie, pedagodzy, tutorzy, wychowawcy, katecheci
 • osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień oraz pracą z osobami uzależnionymi
 • osoby wykorzystujące w swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori, pracę z ruchem i ciszą
 • osoby zaciekawione światem muzyki, chcące wykorzystywać proste elementy muzyczne w swojej pracy, jak również osoby grające już na instrumentach
 • do uczestniczenia w programie nie są wymagane żadne uzdolnienia muzyczne.

Aby dowiedzieć się szczegółów prosimy o kontakt: biuro@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email