4D ENTER – program rozwoju

Innowacyjny, autorski program Instytutu Humanites i Szkoły Rytmu kierowany do szkół, rozwijający strategiczne kompetencje udanego, twórczego i przedsiębiorczego życia. Cykl 7 warsztatów:

 1. RYTM
 2. CIAŁO
 3. EMOCJE
 4. CISZA
 5. JA
 6. TY
 7. MY

zbudowanych w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych badań dotyczących pracy mózgu i sposobów uczenia się z wykorzystaniem muzyki i sztuki. Program jest kierowany do nauczycieli i modyfikowany w zależności od poziomu nauczania. Systemowym celem tego programu jest wprowadzenie tego typu zajęć do podstawy programowej w szkołach – założenie – 1 godz. tygodniowo. Program dający możliwość stworzenia trzyletnich programów nauczania (klasy 1-3, 4-8, liceum 1-4), ale również daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na każdej lekcji, na każdym poziomie szkolnym.

Program powstał między innymi jako odpowiedź na następujące wyzwania współczesnych młodych ludzi:

 • natłok bodźców
 • napięcie, stres – skutkujące nadpobudliwością lub depresją
 • deficyt rozwoju emocjonalnego
 • zaburzone poczucie własnej wartości
 • indywidualizm v. otwartość na innych i współpracę
 • problemy z kondycją fizyczną
 • problemy z koncentracją
 • brak czasu na refleksję

oraz w odpowiedzi na brak takiej oferty w procesie edukacji, która to jest nastawiona głównie na przekazywanie wiedzy mierzonej testem…

 

FILOZOFIA PROGRAMU

Wielowymiarowy, pełny rozwój człowieka – zapewniający zdrowe poczucie własnej wartości = baza rozwoju wszelkich innych kompetencji

 

Dla kogo jest 4D Enter?
 • nauczyciele i nauczycielki przedszkolni, szkoły podstawowej i średniej
 • szkolni psychologowie, pedagodzy, tutorzy, wychowawcy, katecheci
 • osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień oraz pracą z osobami uzależnionymi
 • osoby wykorzystujące w swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori, pracę z ruchem i ciszą
 • osoby zaciekawione światem muzyki, chcące wykorzystywać proste elementy muzyczne w swojej pracy, jak również osoby grające już na instrumentach
 • do uczestniczenia w programie nie są wymagane żadne uzdolnienia muzyczne.

 

Aby dowiedzieć się szczegółów prosimy o kontakt: biuro@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email