Model Spójnego Przywództwa™

Spójne przywództwo – holistyczny program wdrożenia kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka w sferach fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej.

To 8-etapowy program rozwoju liderów i wygrywających zespołów w sferze prywatnej i zawodowej oparty na filozofii zrównoważonego rozwoju w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej w połączeniu z budowaniem dobrostanu (wellbeing) w trosce o długotrwały stabilny wzrost firmy oraz wspierający pracowników w ich ważnych rolach społecznych (rodzina, społeczność).

 

“Spójne przywództwo to model i filozofia budowy kultury, gdzie firma osiąga swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu.”
Zofia Dzik

Spójne przywództwa ma swoje korzenie w nurtach związanych z psychologią egzystencjalną Viktora Frankla. Model i filozofia wypracowana przez Zofię Dzik jako odpowiedź na jednowymiarowy rozwój liderów w Polsce po transformacji społecznej w 1989 roku.

Model powstał na bazie jej osobistego rozwoju oraz wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu spółkami w Polsce i na rynku międzynarodowym.

Przez jednowymiarowy rozwój rozumie się rozwój głównie w sferze umysłowej związany głównie z obszarem zawodowym, umysłowym. W szczególności zaniedbując obszar emocjonalny i duchowy. Jednym z efektów takiego rozwoju jest fakt, iż coraz szersza grupa ludzi radzi sobie dużo lepiej w pracy niż w życiu poza pracą. Jedną z oznak problemu jest poczucie braku sensu i pustka egzystencjonalna współczesnego człowieka, wyzwania w budowaniu relacji, samotność. Nie można zmienić czegoś, czego się nie widzi. Warunkiem koniecznym jest wielowymiarowy rozwój człowieka. Swoiste jak to mawia Zofia Dzik budzenie człowieka w człowieku.

Model opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń menadżerskich oraz osobistych, a także w oparciu o filozofię przywództwa i wielowymiarowego rozwój człowieka pokazuje, że taki rozwój daje korzyści zarówno po stronie zawodowej w postaci bardziej zaangażowanego człowieka o wyższym poziomie samomotywacji (bardziej efektywni pracownicy, o większej satysfakcji z pracy i dużo mniejszej absencji – nawet do 40% ), jak również po stronie prywatnej sprawiając, że człowiek ten czuje się bardziej spełniony i jest również lepszym rodzicem, małżonkiem, partnerem i członkiem społeczności.

Model oparty jest na założeniu, że aby rozwijać innych trzeba najpierw rozwijać siebie i to we wszystkich sferach (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej).

To my jesteśmy ograniczeniem rozwoju naszych najbliższych. A w pracy to poziom rozwoju lidera wyznacza maksymalny poziom rozwoju organizacji. Aby organizacja mogła się rozwinąć musi się rozwinąć również jej lider.

Wyróżniamy 8 kroków modelu, których celem jest „wyrównanie” poziomu rozwoju poza rozwojem umysłowym również w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej:

  • Samoświadomość
  • Wartości
  • Ciało
  • Emocje
  • Relacje
  • Życie
  • Talent
  • Rozwój

 

Model Spójnego Przywództwa jest powiązany z Modelem Długoterminowego zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki.

  • Dowiedz się więcej – TUTAJ
  • Zapraszamy na stronę Zofii Dzik – TUTAJ

 

CZYTAJ WIĘCEJ!

Prezes Instytutu Humanites na konferencji
o wpływie nowych technologii na rynek pracy

czytam

 

Panel – Walka o talenty i dobrostan pracowników
w dobie AI

czytam

Zofia Dzik, fundatorka Instytutu Humanites
i Centrum Etyki Technologii na Polskim
Forum Ekonomiczno-Technologicznym w Szwajcarii

czytam

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email