Ruszyła X edycja APLO

Ruszyła X edycja APLO (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty)!

W szkole przede wszystkim pracujemy sobą. Dlatego też pierwszą sesję uczestnicy poświęcili na lepsze poznanie samych siebie. Odkrywali swoje martwe punkty. Budowali profile osobowości. To były intensywne trzy dni spędzone w Muzeum Polin!

Program APLO jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych a także osób z samorządów lokalnych, którzy odpowiadają za edukację.
Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.).

Aby Dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły

Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie APLO: aplo.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email