Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

Gość Specjalny V Konferencji prof. Yuli Tamir

Zachęcamy do posłuchania wypowiedzi uczestników poprzednich konferencji