Gość Specjalny V Konferencji prof. Yuli Tamir

Zachęcamy do posłuchania wypowiedzi uczestników poprzednich konferencji