Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

Instytut Humanites zaprasza na X Konferencję dla Liderów Biznesu

Spójne Przywództwo - Człowiek i Technologia

23 MARCA 2023, Warszawa

KONFERENCJA DLA LIDERÓW BIZNESU, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE MIARĄ PRAWDZIWEGO SUKCESU
JEST ZARÓWNO WYNIK JAK I SPOSÓB JEGO OSIĄGANIA.

AGENDA

8:45 – 9:15

Rejestracja

9:15 – 9:30

Podróż – Koncert

Piotr Gospodarczyk & Company

9:30 – 9:45

Przywitanie

Zofia Dzik, Roman Wieczorek

BLOK I – LIDER – CZŁOWIEK

9:45 – 10:10

Liderzy wobec inwazji Lęku

Cezary Żechowski

Strach a lęk.
Lęk jako cena za kulturę jednostki.
Podziały, władza, populizm
Egzystencjalna pustka dzisiejszego człowieka.

10:10 – 10:30

Czy potrzebujemy dziś więcej stoików czy pozytywnych rebeliantów?

Tomasz Mazur

Strategia lidera: Działać czy obserwować i czekać?
Czy stoik może być pozytywnym rebeliantem?

BLOK II – LIDER W RELACJI

10:30 – 10:55

Jak budować nowy deal damsko -męski?

prof. Tomasz Szlendak

Wiosna kobiet i kryzys męskości. Szanse i ryzyka społeczne.
Jak można zbliżyć oddalające się światy?

10:55 – 11:15

PRZERWA KAWOWA

11:15 – 11:25

Co robią najlepsi by realizować cele i dawać ludziom poczucie sensu w pracy?

Mariusz Pawełczyk

Prezentacja najlepszych praktyk (III edycja Raportu Insytutu Humanites)

11:25 – 11:40

Family And Human Humanites Wellbeing Award 2021

Adrianna Lewandowska, Maciej Witucki, Zdzisława Cwalińska Weychert, Jolanta Jakóbczyk, Aleksandra Sierakowska

Wręczenie nagród laureatom konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2022

BLOK III – LIDER W BIZNESIE, GOSPODARCE, TECHNOLOGIACH

11:40 – 12:05

Technologie kosmiczne – szansa dla biznesu, gwiezdne wojny czy Plan B dla ludzkości

John Hall

Co napędza innowacje w kosmosie? Ile współpracy a ile rywalizacji w przestrzeni kosmicznej?

12:05 – 12:25

Polski przemysł kosmiczny

Kinga Gruszecka

12:25 – 12:40

Technologie kosmiczne oczyma młodych

Inkubator Studencki

12:40 – 12:55

Jak tworzyć etyczne innowacje

Maciej Chojnowski

Kto jest dziś (nie)zainteresowany etyką technologii?

12:55 – 13:30

LUNCH

13:30 – 13:50

Trendy: Świat, Biznes, Technologia, Człowiek

Zuzanna Skalska, Zofia Dzik, Sebastian Ptak

11:25 – 11:40

Szanse dla Polski? Dokąd chcemy zmierzać? Co może być nowym spoiwem?

Dyskusja w grupach

11:25 – 11:40

Czy może o(s)calić nas Śmiech. Jak bronić się przed światem?

Katarzyna Pakosińska

14:40 – 14:55

PRZERWA KAWOWA

11:40 – 12:05

W poszukiwaniu nowego porządku. Co jest ważniejsze niż Wszechświat?

/ tbc

11:40 – 12:05

Panel główny: Scenariusze dla Polski i Świata. Czy możemy ocalić świat w starym paradygmacie?  

Andrzej Halesiak, Małgorzata Bonikowska, Przemek Gdański, Paweł Borys

16:00 – 16:30

Lider 6. poziomu

tbc

16:30 – 16:40

Słowo na koniec

Józef Wancer

16:40 – 16:50

Zakończenie

Zofia Dzik, Roman Wieczorek

DLA KOGO?

Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy:

 • widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania,
  ponieważ klasyczne i dotychczasowe metody już się
  nie sprawdzają,
 • są znużeni konferencjami, które niewiele wnoszą
  i są gotowi prawdziwie wziąć odpowiedzialność
  za siebie i swoje otoczenie,
 • nie do końca rozumieją nowe pokolenia, które kierują
  się innym sposobem myślenia i własną hierarchią
  wartości.

DLACZEGO WARTO?

Bo konferencja to:

 • brakujący element Spójnego Przywództwa w praktyce,
 • wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych obszarów
  życia, w myśl tezy, że mamy jedno życie w różnych rolach,
 • podejście życiowe, pragmatyczne, a nie idealistyczne,
 • unikatowa, kameralna atmosfera,
 • koncentracja na faktyczny wpływ i zmianę,
 • możliwość poznania oryginalnego sposobu
  dokumentowania na żywo – Graphic Recording,
 • Całość dochodu z Konferencji jest przeznaczona
  na dofinansowanie XII edycji Akademii Przywództwa
  Liderów Oświaty (APLO) – Projektu Instytutu
  Humanites, służącego rozwojowi dyrektorów
  szkół z całej Polski, aby dyrektor był liderem, a nie
  tylko administratorem. APLO to obecnie ponad 500
  absolwentów. www.aplo.pl

KORZYŚCI:

ico-01

Dla ciebie:

 • Poszerzenie skali swojego przywództwa
 • Skuteczne zarządzanie w zgodzie z wartościami
 • Tworzenie lepszych relacji z najbliższymi
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w praktyce
 • Znalezienie inspiracji do samorozwoju
ico-02

Dla twojej firmy:

 • Budowanie firmy opartej na zaufaniu
 • Klucz do zamiany kontroli na motywację
 • Wzrost zaangażowania pracowników *

*Szczęśliwy człowiek jest o 32% bardziej oddany firmie i aż o 125% bardziej odporny na wypalenie zawodowe.

ico-03

Dla twojej rodziny:

 • Świeże spojrzenie na relacje
 • Pobudzenie do zaciekawiania się drugą osobą i podtrzymywania ognia
ico-04

Dla społeczeństwa:

Szczęśliwy człowiek =
zaangażowany pracownik =
szczęśliwszy, lepszy rodzic,
małżonek = lepsze relacje =
dojrzalszy młody człowiek =
dojrzalsze społeczeństwo

PRELEGENCI:

MBonikowska

Dr Małgorzata Bonikowska

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych; współzałożycielka i prezes ośrodka THINKTANK; w latach 1995-1998 zajmowała się w TVP publicystyką krajową i międzynarodową; jako dyrektor Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej prowadziła rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE; w latach 2001-2007 roku była ekspertem, a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii, przygotowując te kraje do członkostwa w UE; była doradcą do spraw unijnych rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; kierownik projektów międzynarodowych (m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego oraz w ramach współpracy UE – Indie); komentatorka wydarzeń międzynarodowych w mediach krajowych i zagranicznych.

Paweł Borys

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Ekonomista i menadżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku dyrektor zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił pozycję lidera rynku bankowego w Polsce. W 2013 roku został uznany przez miesięcznik Sukces za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed czterdziestką.

Maciej Chojnowski_foto_kolor

Maciej Chojnowski

Dyrektor programowy i współtwórca Centrum Etyki Technologii w Instytucie Humanites. Orędownik odpowiedzialnych innowacji. Z zawodu dziennikarz. Był redaktorem pierwszego polskiego niekomercyjnego portalu poświęconego AI – sztucznainteligencja.org.pl. Przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w dziedzinie nowych technologii. Zajmował się komunikacją w obszarze nauki i ICT. Zwolennik współpracy inżynierów i humanistów. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości wykładowca i nauczyciel.

CwalinskaWeychert

Zdzisława Cwalińska-Weychert

Przewodnicząca Rady Instytutu Humanites. Do 2020 roku Wiceprezes Zarządu UFG. Do 2010 roku Wiceprezes Zarządu Link4 TU, wcześniej członek Zarządu tej firmy oraz Dyrektor ds. Ubezpieczeń odpowiedzialny za ofertę produktową oraz procesy posprzedażowej i szkodowej obsługi klienta. Równolegle, latach 2006-2010, kierowała pracami zespołu ds. ubezpieczeń w modelu direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Wcześniej związana z TUiR Warta, a także BIG SA i BIG Bank S.A. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Dziardziel

Krzysztof Dziardziel

Student Zarządzania Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobowego, Senior Fullstack Engineer w AcaiSoft. Zakochany w nowych technologiach fanatyk świetnej kawy i przemyślanego designu. W wolnym czasie zajmuje się automatyzacją rzeczy codziennego użytku, bezlitośnie wytykając producentom wady ich produktów.

photo-zofdzi

Zofia Dzik

Innowator, impact inwestor, doświadczony C-Level menadżer,  pionier rynku fintech wobszarze direct w CEE . Fundator Instytutu Humanites – think&Do tank w zakresie rozwoju Spójnego Przywództwa™ i kapitału społecznego, łączącego systemowo tematykę Człowieka i Technologii, współzałożycielka międzynarodowego Centrum Etyki Technologii, autorka Modelu „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego i Modelu Spójnego Przywództwa™, założyciel impaktowego Kręgu Inwestorów Społecznych Humanites.

Wykładowca, mentor, juror, założyciel Akademii Przywództwa Liderów Oświaty –programu rozwoju przywództwa w edukacji; inicjator Międzynarodowego Ruchu Społecznego Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności (udział pracodawców z 18 krajów),

Wieloletni członek rad nadzorczych (obecnie: BRW S.A., CCC S.A., PKP CARGO S.A. i Arctic Paper S.A.) oraz członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. członek rady naukowej IDEAS NCBR oraz Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej.

Prywatnie: żona, matka trojga dzieci lubiąca wędrówki po pustyniach świata.

photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Przemysław Gdański

Prezes Zarządu Banku BNP Paribas. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley – Haas School of Business, Ashridge – Hult International Business School i HEC. Z bankowością jest związany od blisko 30 lat. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku. Od 2 listopada 2017 roku kieruje Bankiem BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce.

photo-piogos

Piotr Gospodarczyk

Po raz piąty występujący na konferencji. Co roku czymś nowym nas zaskakuje. Współpracuje ze znakomitymi muzykami i artystami z wielu zakątków świata. Wprowadził tysiące ludzi w doświadczenia muzykowania w oryginalnych orkiestrach, najpełniej wyraża się w warsztatach i działaniach edukacyjnych, a jego praca dostarcza mu szerokie, wysokie i głębokie spojrzenie na rzeczywistość, tego samego dnia przydarza mu się pracować w przedszkolach czy też miejscach wykluczeń społecznych, współpracować z dyrektorami oświaty, czy też prezesami zarządów światowych spółek akcyjnych.

JolantaJakobczyk_z2

Jolanta Jakóbczyk

Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania wiedzą. Wiceprezes Instytutu Humanites. Przez ostatnie 10 lat, odpowiedzialna za obszar zasobów ludzkich w instytucjach rynku finansowego. Wcześniej związana z branżą konsultingową, gdzie pełniła m.in. stanowisko Knowledge Managera odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej wdrażając nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania informacją i wiedzą. Prowadziła projekty z zakresu zarządzania talentami, kompetencjami i wiedzą, wdrażała model kompetencji, programy rozwoju kompetencji przywódczych, ścieżki kariery, przeprowadzała badania zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz kampanię wizerunku pracodawcy.

ALewandowska

Adrianna Lewandowska

Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Od lat wspiera rodziny właścicieli biznesowych w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą międzypokoleniową. Członek IFERA, wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych. Autorka kilku książek z obszaru zarządzania firmą rodzinną m.in.: „Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych” „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej” oraz „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności”, a także wydanej nakładem PWN nowości: „Model BELIEFS. Strategiczna logika firm rodzinnych”. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, będącego Centrum Wiedzy o Firmach Rodzinnych a powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach w Polsce a wraz ze swoimi filiami w krajach Europy Centralnej.

MariuszPawełczyk-115x115

Mariusz Pawełczyk

Head of CEE & MEA w eStoreMedia, gdzie rozwija biznes i sprzedaż na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Wcześniej przez ponad osiem lat był Dyrektorem Zarządzającym w Sociomantic Labs, a także odpowiadał za rozwój biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej w dunnhumby. Przed dołączeniem Sociomantic Labs, jako dyrektor marketingu w PKP Intercity SA był odpowiedzialny za strategię marketingową największej firmy kolejowej w Polsce.

ALEKSANDRA-SIERAKOWSKA

Aleksandra Sierakowska

Przez ostatnie 20 lat pracowała w firmie rodzinnej zajmującej się produkcją izolacji i uszczelnień dla przemysłu i budownictwa. Przeszła wszystkie szczeble kariery od asystentki w Dziale Marketingu, Product Managera, szefową HR i Biura Zarządu po stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego. Ukończyła studia na Université Paris Diderot, SGH w Warszawie, Erasmus University of Rotterdam i Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa oraz studium Autorytety firmowane przez Jacka Santorskiego.Obecnie na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. Frankofilka, miłośniczka górskich krajobrazów i jamników. Żona i mama dwóch cudownych, dorosłych córek.

prelegenci_szablon_230_230.002

Katarzyna Stoparczyk

Dziennikarka, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. Ostatnio miała premierę jej książka pt. „Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk”. Stworzyła radiowe audycje m. in. „Dzieci wiedzą lepiej” i „Myślidziecka 3/5/7”, współtworzyła także format telewizyjny pt. „Duże Dzieci”. Obecnie prowadzi program „Zagadkowa niedziela” (w Polskim Radiu). Ambasadorka Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Jurorka Konkursów na najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży Festiwalu Dwa Teatry, a także Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Członkini Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka. Uhonorowana Nagrodą Safony za odwagę pomagania dzieciom i propagowania mądrości dzieci, statuetkami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, tytułem Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej za audycję „Zagadkowa niedziela”, jak również tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.

Tomasz Szlendak

Prof. Tomasz Szlendak

Dyrektor Academia Rerum Socialium – Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Socjolog kultury, socjolog rodziny, antropolog społeczny. Bada przemiany obyczajowości, relacje między generacjami oraz kulturowe uwarunkowania nierówności społecznych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta. Napisał kilkanaście książek (w tym kryminał historyczny).

Józef Wancer

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas S.A. Wcześniej prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a także prezes Zarządu Banku BGŻ. Przez blisko 25 lat był związany z Citibankiem jako wiceprezes oraz pełniąc funkcje kierownicze w filiach banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Piastował stanowiska kierownicze, zasiadał w radach nadzorczych lub doradzał wiodącym spółkom w Polsce – przez lata związany z Bankiem Rolno-Przemysłowym, Powszechnym Bankiem Kredytowym (PBK), Raiffeisen Centrobankiem w Warszawie, Bankiem BPH i Alior Bankiem. Współpracował także z Legler Polonia i Deloitte. Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji.

RomanWieczorek

Roman Wieczorek

Prawnik. W latach 1998-2016 związany z firmą Skanska – jedną z największych grup budowlano-deweloperskich na świecie (z grupy Fortune 500), jako Prezes Zarządu Skanska SA w Polsce, następnie Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska w Sztokholmie oraz Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja. W 2017 roku zakończył karierę zawodową. Członek m.in. Międzynarodowej Rady Doradców CEELI z siedzibą w Pradze. Członek Rady Instytutu Humanites. Szef ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki Nowotworowej w Poznaniu. Wykładowca MBA, prelegent w tematach dotyczących przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie.

Maciej_Witucki

Maciej Witucki

Od czerwca 2019 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, a w latach 2006-2019 był wiceprezydentem organizacji. Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (grupa Paribas) – najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako Członek Zarządu, a od 2005 roku jako Prezes Zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole). Od lat związany z Grupą Orange, do której dołączył w 2006 roku: w latach 2006-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska. Od stycznia 2016 do lutego 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Work Service S.A. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Gospodarczej w Polsce (CCIFP). Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka.

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować…

Wyzwaniem współczesności jest konieczność wiązania wysokich kompetencji zawodowych z coraz szerszą świadomością odpowiedzialności za świat bliski i daleki…
Tworząc odpowiednią kulturę firmy, tworzymy też fundament dla rozwoju młodego pokolenia.
Czego od nas – jako rodziców, pracodawców – potrzebują młodzi?
Zrealizowałeś się, profesjonalnie osiągnąłeś więcej niż zakładałeś, ale nadal masz poczucie, że brakuje Ci czegoś istotnego?
Konferencja dla Liderów, którzy wierzą, że miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest zarówno wynik firmy, jak i jakość życia
osób ten wynik tworzących.

ORGANIZATOR

Instytut Humanites
Tel.: 501 450 889
E-mail: biuro@humanites.pl

Dochody z organizacji Konferencji zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Instytutu Humanites, w szczególności na dofinansowanie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Humanites wsparł do tej pory rozwój ponad 600 dyrektorów szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Szkoła jest taka jak jej dyrektor. Zainicjowaliśmy systemowe działania na rzecz przywództwa w edukacji. Zmiana jakości przywództwa w szkołach jest, w naszej ocenie, dźwignią zmiany jakości całego systemu.

Bo szkołę tworzą ludzie!

CELE KONFERENCJI WSPIERAJĄ

PARTNERZY MEDIALNI

Test – v65