Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

Zespół

Prezes Instytutu Humanites

Zofia Dzik
zofia.dzik@humanites.pl

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Instytutu Humanites.

Doświadczony menadżer,  pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start upów; juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych expertów i mówców w zakresie przywództwa.

Autorka Modelu Spójnego Przywództwa™ (pierwszy model przywództwa na rynku polskim) oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites; dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW,

Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustkowia 🙂

Wiceprezes Instytutu Humanites

Jolanta Jakóbczyk
jolanta.jakobczyk@humanites.pl

Dyrektor Personalny Idea Bank S.A. Doświadczony menadżer w obszarze budowania strategii, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania talentami oraz zarządzania wiedzą, twórca programów rozwoju talentów, kompetencji przywódczych, budowania ścieżek kariery, badania zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz wizerunku pracodawcy. W latach 2012-2017 odpowiadała za rozwój zasobów ludzkich i wizerunek pracodawcy w PKO Banku Polskim S.A. Wcześniej pracowała w firmach konsultingowych Arthur Andersen, Andersen Business Consulting oraz Deloitte. Prywatnie żona i matka trójki dzieci.

Rada Instytutu Humanites

Zdzisława Cwalińska-Weychert

Wiceprezes Zarządu UFG. Do 2010 roku Wiceprezes Zarządu Link4 TU, wcześniej członek Zarządu tej firmy oraz  Dyrektor ds. Ubezpieczeń odpowiedzialny za ofertę produktową oraz procesy posprzedażowej i szkodowej obsługi klienta. Równolegle, latach 2006-2010, kierowała pracami zespołu ds. ubezpieczeń w modelu direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Wcześniej związana z TUiR Warta, a także BIG SA i BIG Bank S.A. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu i właściciel UNILINK S.A. (od 2012 r.). Wcześniej członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży Link4, Dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej w RSA. Przez kilkanaście lat był związany z rynkiem finansowym pracując dla firm konsultingowych, początkowo dla PricewaterhouseCoopers a później dla McKinsey & Company. Posiada bogate, międzynarodowe doświadczenie zarówno w obszarze ubezpieczeń, jak i organizacji i zarządzania sieciami sprzedaży.
Prywatnie tata dwójki wspaniałych dzieci, w wolnych chwilach zapalony biegacz i uczestnik maratonów. Ulubione motto „Never give up!”.

Aleksandra Sierakowska

Przez ostatnie 20 lat pracowała w firmie rodzinnej zajmującej się produkcją izolacji i uszczelnień dla przemysłu i budownictwa. Przeszła wszystkie szczeble kariery od asystentki w Dziale Marketingu, Product Managera, szefową HR i Biura Zarządu po stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego. Ukończyła studia na Université Paris Diderot, SGH w Warszawie, Erasmus University of Rotterdam i Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa oraz studium Autorytety firmowane przez Jacka Santorskiego.Obecnie na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego. Frankofilka, miłośniczka górskich krajobrazów i jamników. Żona i mama dwóch cudownych, dorosłych córek.

Roman Wieczorek

Przez 18 lat związany z jedną z największych firm budowlano-deweloperskich na świecie, szwedzkim koncernem Skanska, w którym w latach 2015-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze. Jako pierwszy i jedyny Polak w 130 letniej historii firmy był członkiem Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu. Aktualnie, dzieląc się doświadczeniem zawodowym i życiowym, spełnia się w roli doradcy biznesowego, mentora, wykładowcy. Współpracuje z uczelniami wyższymi, firmami i fundacjami.

Project Manager

Izabela Nienałtowska
izabela.nienaltowska@humanites.pl

Ekspert ds. promocji i marketingu z doświadczeniem w zarządzaniu skutecznymi kampaniami reklamowymi. Zaangażowana w sprawy społeczne. W przeszłości dyrektorka szkoły społecznej oraz nauczycielka. Prywatnie spełniona mama trójki dzieci, uwielbiająca ZUMBĘ i taniec.

Sustainability Manager

Urszula Borzym
urszula.borzym@humanites.pl

Specjalistka od łączenia komunikacji i relacji, zarządza projektami edukacyjnymi, komunikacyjnymi i PR-owymi od kilkunastu lat. Doświadczona menedżerka specjalizująca się w tematach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym rozwojem, przywództwem i trendami konsumenckimi. Z wykształcenia i zamiłowania germanistyka oraz absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa. Prywatnie wielbicielka sztuki, opery i kuchni oraz pełnoetatowa mama energicznego młodzieńca.

Public Relations, media

Dorota Zawadzka
dorota.zawadzka@humanites.pl

Ekspert w zakresie budowania polityki komunikacyjnej organizacji, firm i przedsięwzięć. 20-letnie doświadczenie w realizacji różnorodnych działań z zakresu PR i marketingu. Sukcesy w realizacji kampanii wizerunkowych i informacyjnych, budowaniu programów CSR. Mama pełnej pomysłów nastolatki. Frankofonka, która w wolnych chwilach ucieka do Paryża lub czyta.

Biuro fundacji

Agata Gajewska
biuro@humanites.pl

Specjalistka od cyferek, lubiąca papiery i urzędy. 20 letnie doświadczenie zawodowe zarówno w dużych korporacjach jak i mniejszych firmach. Realistka z dużą dawką optymizmu. Prywatnie spełniona żona i mama uroczych pacholąt, będących najlepszą, najbardziej wymagającą i najważniejszą częścią życia.