Szkoła. Jak wykształcić młode pokolenie przygotowane do wyzwań przyszłości? Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

37 dyrektorek i dyrektorów szkół 6 grudnia ukończyło kolejny roczny program Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO), pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji. 

 

JAK WYKSZTAŁCIĆ MŁODE POKOLENIE PRZYGOTOWANE DO WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI?

Do tej pory odbyło się 14 rocznych edycji Akademii, która ma wpływ na 1500 000 dzieci i młodzieży uczących się w placówkach zarządzanych przez absolwentów programu. APLO to też największy program mentoringowy realnie łączący świat biznesu i edukacji, angażujący ponad 500 osób z najwyższej kadry zarządzającej z biznesu.

Kim jest dyrektor placówki oświatowej? Osobą, która musi pogodzić interesy rodziców, uczniów i nauczycieli. Oprócz uwzględnienia potrzeb ww. interesariuszy, dyrektor musi spełnić oczekiwania ministerstwa, kuratoriów i w końcu pracodawców. Czy istnieje grupa, która bardziej niż dyrektorzy szkół potrzebowałaby wsparcia w przywództwie, aby nie być tylko administratorem szkoły, ale liderem potrafiącym połączyć wiele perspektyw?

 

Dlatego powstała Akademia Przywództwa Liderów Oświaty #APLO Instytutu Humanites, pierwszy w Polsce program rozwoju przywództwa w edukacji, aby szkoła we współpracy z jej otoczeniem przygotowywała dzieci i młodzież nie tylko do kolejnego testu, ale umiejętności przystosowania się do zmieniających się okoliczności i samodzielnego, szczęśliwego życia.

Od czternastu edycji Akademii Instytut Humanites zmienia systemowo polską oświatę poprzez program adresowany do dyrektorów szkół. Do tej pory APLO ukończyło 700 absolwentów – osób zarządzających szkołami w całej Polsce, na wszystkich szczeblach edukacji, wszystkich typów placówek oświatowych i wychowawczych – publicznych, prywatnych i społecznych.

Uroczyste zakończenie 14 edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty odbyło się w siedzibie Fundacja BNP Paribas. Słowo końcowe do absolwentów skieruje Adam Aduszkiewicz – dr filozofii, znakomity mówca i wykładowca. Autor licznych publikacji z przestrzeni filozofii i myśli społecznej.

Pomysłodawczynią Akademii, odpowiedzialną za merytoryczną stronę programu jest Zofia Dzik, impact inwestorka, innowatorka, strategiczna myślicielka, fundatorka Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia. Od lat tworząca innowacje społeczne poprzez łączenie przestrzeni biznesu, edukacji, rodziny kultury i mediów. Założycielka Kręgu Impact Inwestorów Społecznych Humanites, impactowej społeczności skupiającej polskich przedsiębiorców, którzy wspierają finansowo projekty o społecznym wpływie. Wykładowczyni akademicka, zasiadająca w Radzie Społecznej Politechniki Wrocławskiej oraz radzie naukowej IDEAS NCB, Centrum Innowacji w Obszarze Sztucznej Inteligencji. W ostatnich dniach nagrodzona przez magazyn Forbes i Kongres Polskiego Kapitału w kategorii „Odpowiedzialny Kapitał”.

 

APLO ma dzisiaj ogromne znaczenie także z uwagi na postęp technologiczny, który dzieje się w tempie wykładniczym i rozwój sztucznej inteligencji #AI #przyszłość. Nikt dzisiaj tak naprawdę nie może być pewien, w jakim świecie przyjdzie żyć dzisiejszym przedszkolakom, gdy za ok. 20 lat będą kończyć studia. A na to wszystko nakłada się jeszcze skala wyzwań psychicznych młodego pokolenia – powiedziała Zofia Dzik

 

Partnerzy APLO, to indywidualne osoby dzielące się 1,5%, prywatni mecenasi i mecenaski oraz firmy i organizacje: Abris Capital, Nexera, Polska Rada Biznesu, Rzeczpospolita, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja PFR, Fundacja BNP Paribas, Fundacja ERBUD, Krąg Inwestorów Społecznych Humanites. Organizatorem i koordynatorem Akademii Przywództwa Liderów Oświaty jest Instytut Humanites – Człowiek i Technologia.

 

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email