Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

The Humanites Institute invites to the 7th Conference for Business Leaders

MARCH 5, 2020 Chałubińskiego 8, Warsaw

CONFERENCE FOR BUSINESS LEADERS, WHO BELIEVE THAT MEASURES TRUE SUCCESS IS BOTH RESULT ANDHOWTO ACHIEVE IT.

AGENDA

8:00 – 8:30

Registration and morning coffee

9:00 – 9:10

Opening of the conference

/ Zofia Dzik, Roman Wieczorek

SECTION I – LEADER – HUMAN

9:10 – 9:40

Too slow or too fast? About human ability and inability to adapt.

/ Marcin Balicki

Anthropological and philosophical view on humanity and adaptation possibilities. What lessons can we learn from thousands of years of human experience in adapting to a changing world? What is changeable and what is constant in change?

9:40 – 10:05

How free are we, how enslaved?

/ Roman Bielecki OP

What is the source of freedom? How can you not get lost in freedom? To what extent are today’s leaders free and enslaved? Do they give freedom to others or enslave?

SECTION II – LEADER IN A RELATION

10:05 – 10:30

Between chaos and harmony.

/ Prof. Andrzej Wysmołek

We live in the times of “Between” – that is, as Zygmunt Bauman wrote – Interregnum. What is the role of these states? Is there a state that the universe naturally aspires to? And we people? What is our role in creating chaos and harmony every day?

10:30 – 10:45

Journey

/ Piotr Gospodarczyk and World’s Musicians

10:45 – 11:10

Coffee break

11:10 – 11:35

Who today takes responsibility for the Word?

/ Andrzej Seweryn

“In the beginning was the Word …” Do today’s leaders take sufficient responsibility for the Word? The word that builds and the word that destroys. How to learn Mindfulness of the Word at work, at home, in public. How to take responsibility for a word, in a space where it is so easy to hide behind a nickname and there is no sanctity in public discourse?

SECTION III – LEADER IN BUSINESS AND ECONOMY

11:35 – 12:15

Who is ready for a transformation?

/ Prof. Barbara Fatyga

Who learns how and who needs tutoring and in what field? What is important for generations in life and at work? How are relationships built, what does free time and a place for art look like? What competences do particular generations have and how are they ready for transformation? Who has the chance to cope with it best? What are the
facts and generational myths in the light of research?

12:15 – 12:35

Leadership in education. Will the school meet the challenges of technological and social transformation?

/ Dorota Lisowska, Anna Wyczlińska, Agnieszka Żak

Who and how changes Polish education? How to define and build future competences? What is the real role of the school in preparing young people for the modern labor market? How to successfully combine the experience of the business world with the world of education? What do change leaders in education need most to be effective?

12:35 – 13:15

The Cloud in the eyes of young people – an indispensable element of transformation or a marketing creation?

/ Paweł Jakubik, Ewa Zborowska, Adam Marciniak, Mariusz Chudy, students from Akademeia High School

What do we really know about the cloud? What raises the most concern in the cloud and what do its creators say? Are clouds equal? What new will the national cloud bring?

13:15 – 13:20

Journey

/ Piotr Gospodarczyk and World’s Musicians

13:20 – 13:50

Coffee break + snack

13:50 – 14:10

Leading with Purpose. Human and technology.

/ Zofia Dzik

What are the main trends in business and technology? Do business and global technology trends and simple needs of people have a chance for a real encounter?

14:10 – 15:00

Panel

AI and Big Data – unlimited possibilities, and ethics.

/ Paweł Borys, Prof. Barbara Fatyga, Zofia Dzik, Aniela Hejnowska, Wiktor Schmidt, Józef Wancer

Who and how sets boundaries in the area of new technologies? How to make decisions in situations without a way out? Are ESG standards a fig leaf or an element of actual change?

SECTION IV – 5
TH LEVEL LEADER (HUMAN, BUSINESS, SOCIETY)

15:00 – 15:15

IT for Good

/ Karolina Długosz, Dorota Piotrowska, Netguru S.A.

How can the IT industry regulate itself? A sustainable, digital world in which everyone can
achieve their full potential. Where to start and how to be among the leaders of a new
business?

15:15 – 15:50

KEY NOTE SPEAKER
Where are my limits in business and life?

/ Grzegorz Dzik, Joanna Rubin will lead the conversation

My values What is crucial for me in life and in business? How to combine personal goals with business profitability? How to give people freedom? How to teach your children freedom? My most important experiences / turning points in my life? What is the most important lesson or advice I would give to someone who starts his way in business, inlife? Where is the world going and where is it worth putting boundaries in business and life?

15:50 – 15:55

“In the beginning was the Word …” and now for the conclusion

/ Józef Wancer

15:55 – 17:00

Conclusion and lunch in foyer

DLA KOGO?

Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy:

 • widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania,
  ponieważ klasyczne i dotychczasowe metody już się
  nie sprawdzają,
 • są znużeni konferencjami, które niewiele wnoszą
  i są gotowi prawdziwie wziąć odpowiedzialność
  za siebie i swoje otoczenie,
 • nie do końca rozumieją nowe pokolenia, które kierują
  się innym sposobem myślenia i własną hierarchią
  wartości.

DLACZEGO WARTO?

Bo konferencja to:

 • brakujący element Spójnego Przywództwa w praktyce,
 • wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych obszarów
  życia, w myśl tezy, że mamy jedno życie w różnych rolach,
 • podejście życiowe, pragmatyczne, a nie idealistyczne,
 • unikatowa, kameralna atmosfera,
 • koncentracja na faktyczny wpływ i zmianę,
 • możliwość poznania oryginalnego sposobu
  dokumentowania na żywo – Graphic Recording,
 • Całość dochodu z Konferencji jest przeznaczona
  na dofinansowanie XI edycji Akademii Przywództwa
  Liderów Oświaty (APLO) – Projektu Instytutu
  Humanites, służącego rozwojowi dyrektorów
  szkół z całej Polski, aby dyrektor był liderem, a nie
  tylko administratorem. APLO to obecnie ponad 500
  absolwentów. www.aplo.pl

KORZYŚCI:

ico-01

Dla ciebie:

 • Poszerzenie skali swojego przywództwa
 • Skuteczne zarządzanie w zgodzie z wartościami
 • Tworzenie lepszych relacji z najbliższymi
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w praktyce
 • Znalezienie inspiracji do samorozwoju
ico-02

Dla twojej firmy:

 • Budowanie firmy opartej na zaufaniu
 • Klucz do zamiany kontroli na motywację
 • Wzrost zaangażowania pracowników *

*Szczęśliwy człowiek jest o 32% bardziej oddany firmie i aż o 125% bardziej odporny na wypalenie zawodowe.

ico-03

Dla twojej rodziny:

 • Świeże spojrzenie na relacje
 • Pobudzenie do zaciekawiania się drugą osobą i podtrzymywania ognia
ico-04

Dla społeczeństwa:

Szczęśliwy człowiek =
zaangażowany pracownik =
szczęśliwszy, lepszy rodzic,
małżonek = lepsze relacje =
dojrzalszy młody człowiek =
dojrzalsze społeczeństwo

PRELEGENCI:

Marcin Balicki (1)

Marcin Balicki

Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, odpowiedzialny za digitalizację. Założyciel i moderator grupy dyskusyjnej na LinkedIn Filozofia przy sobocie (Polska) oraz współprowadzący (wraz z Darią Andrews i Łukaszem Rafałem Stojak) grupę Filozofia przy sobocie (Estetyka). Niemal w każdą sobotę można go tam wirtualnie spotkać w nieskrępowanej dyskusji o filozofii, zarzadzaniu, rozwoju osobistym czy sztuce. Dyskusje – bez szarlatanerii i chodzenia na skróty – w miejscu, w którym każdy może zderzyć swoje doświadczenia i perspektywę z doświadczeniami innych, są przede wszystkim praktyką krytycznego myślenia, które jest jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Autor książki „Niepokój, czyli 19 pigułek uważności” i esejów na portalu wszystkoconajwazniejsze.pl

O.Roman Bielecki

Roman Bielecki OP

Dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT. Od 2010 roku redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. Współautor z Katarzyną Kolską książek: „Smaki życia” – rozmowy z polskimi ludźmi kultury i wywiadu rzeki z jedynym polskim trapistą Michałem Zioło „Po co światu mnich?”. Regularnie pielgrzymuje do Santiago de Compostela. Mieszka w Poznaniu.

Pawel_Borys_0313

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Ekonomista i menadżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku dyrektor zarządzający w PKO Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicznych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił pozycję lidera rynku bankowego w Polsce. W 2013 roku został uznany przez miesięcznik Sukces za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed czterdziestką.

DługoszKarolina

Karolina Długosz

Sustainability Lead w Netguru, gdzie odpowiada za zrównoważony rozwój firmy zgodnie z koncepcją B-Corporation, która wykorzystuje siłę biznesu do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Buduje i rozwija strategię Sustainability w obszarach Tech for Good, inclusive workplace, angażuje społecznie pracowników i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Karolina ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju. Doświadczenie zdobywała w Danone, Capgemini i we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi. Jest laureatką nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 2019, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

GDzik

Grzegorz Dzik

Prezes Zarządu Impel S.A. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz i Prezes Zarządu spółki giełdowej Impel S.A. Członek Rady Nadzorczej TIM S.A. Aktywny działacz na rzecz środowisk akademickich i gospodarczych (Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, Wiceprezydent Pracodawców RP, Członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy). Zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną (Przewodniczącego Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz Fundacji Ukraina, Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu).

photo-zofdzi

Zofia Dzik

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, Fundator Fundacji Humanites, pionier rynku direct w CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor, juror, członek John Maxwell Team, autorka Modelu Spójnego Przywództwa; dyrektor Akademii Przywództwa liderów Oświaty. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych oraz rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. Żona, matka trzech synów lubiąca wędrówki przez pustkowia.

Prof Barbara Fatyga

Prof. dr hab. Barbara Fatyga

Twórczyni Ośrodka Badań Młodzieży, obecnie kierownik Katedry Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, prezeska Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza. Twórczyni pierwszej w Polsce specjalizacji „Antropologia Współczesności”. Autorka ponad 300 publikacji naukowych poświęconych młodzieży, stylom życia, metodologii badań, teorii kultury i praktyk kulturalnych. Wraz z Zespołem FOŻK-SB od 2014 roku prowadzi portal wiedzy o kulturze współczesnej: www.ozkultura.pl.

photo-piogos

Piotr Gospodarczyk

Z wykształcenia ekonomista, pedagog, trener biznesu, z zamiłowania muzyk. Prowadzi autorską działalność kulturalno-rozrywkową i edukacyjną – Szkołę Rytmu. Projektuje interdyscyplinarne wykłady, warsztaty, wydarzenia, koncerty dla liderów oświaty i biznesu. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Czerpiąc z sensu, znaczenia i roli rytmu w życiu człowieka, wykorzystując w nowatorski sposób muzykę, poprzez metaforę. Współtworzy projekt międzykulturowej orkiestry przy Uniwersytecie Wrocławskim.

DorotaLisowska

Dorota Lisowska

Fundator i Prezes Fundacji Laboratorium Edukacyjne Edulab, współzałożycielka i wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edulab, pracowała dla administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych, specjalista w zakresie wdrażania projektów, korporacyjnej odpowiedzialności biznesu oraz komunikacji, trenerka umiejętności wychowawczych, absolwentka APLO I i APLO II, żona, mama dwójki nastolatków, siostra, córka, przyjaciółka.

AdamMarciniakfin

Adam Marciniak

Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP nadzorujący Obszar Informatyki.
Z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego związany od 2011 roku – w latach 2011-2017 dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego, od 2011 do 2014 wiceprezes Inteligo Financial Services SA., do 2017 Członek Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA i obecnie Przewodniczący Rad Nadzorczych: PKO BP Finat Sp. z o.o. oraz Operator Chmury Krajowej Sp z o.o. Wcześniej Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w banku Pekao SA oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Przewodniczy prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.

DorotaPiotrowska

Dorota Piotrowska

Head of People w Netguru, odpowiedzialna za budowanie “Employee Value Proposition” w celu przyciągnięcia najlepszych talentów. Odpowiada za rekrutację, wiedzę i rozwój, HR Business Partnering, budowanie społeczności i zaangażowania, CSR oraz strategię wyróżnień i wynagrodzeń. Pracuje w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim od 2005 roku. Jest certyfikowanym praktykiem ds. projektowania i rozwoju organizacji (Level 7 CIPD Award, Wielka Brytania) oraz Certified Diversity Professional (USA).W latach 2014-2017 prowadziła też wielokrotnie nagrodzony projekt TAKpełnosprawni (www.tekpełnospawni.pl). i była aktywnym członkiem Rady Różnorodności przy Konfederacji Lewiatan. Jej zainteresowania koncentrują się na budowaniu rozwijających się, zdalnych i inkluzywnych organizacji.

JoannaRubin

Joanna Rubin

Dziennikarka współpracująca z wieloma redakcjami, m. in. Forbes Women, HBRP, Puls Biznesu i Onet. Blogerka (www.nakawie.pl), zawsze zaciekawiona przedsiębiorczością i zmianami na rynku pracy w związku z rewolucją technologiczną. Autorka książki “Twarze polskiego biznesu. Rozmowy Na Kawie” z wywiadami z czołowymi twórcami polskiego biznesu. Współorganizowała popularnonaukową konferencję TEDxPoznań. Przez blisko 10 lat była zawodowo związana z instytucjami finansowymi. Podpisuje się pod słowami prelegentki TED, Brene Brown: “Wrażliwość nie jest oznaką słabości. To matka kreatywności, innowacji i zmian.”

ASeweryn

Andrzej Seweryn

Aktor i reżyser teatralny oraz filmowy; pedagog. Odznaczony Orderem Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych, Legią Honorową Republiki Francuskiej, Złotym Medalem Gloria Artis – Zasłużony Kulturze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako trzeci cudzoziemiec w historii, otrzymał angaż do słynnej paryskiej Comédie Française. Od 1 stycznia 2011 roku jest Dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie gra i reżyseruje. Jego niezapomniane role w polskim kinie to m.in. : Sędzia w „Panu Tadeuszu” i Rejent Milczek w „Zemście” A. Wajdy, Stefan Wyszyński w filmie Teresy Kotlarczyk pt. „Prymas. Trzy lata z tysiąca”, czy Zdzisław Beksiński w „Ostatniej rodzinie” Jana P. Matuszyńskiego.

MarekNetguru

Marek Talarczyk

CEO Netguru, firmy oferującej usługi doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jako CEO jest odpowiedzialny za wspieranie realizacji strategii firmy oraz bezpośrednią współpracę z zarządem. Do jego kompetencji należy również transformacja cyfrowa, optymalizacja i skalowanie biznesu. Przed objęciem stanowiska CEO przez dwa lata pełnił rolę Chief Operating Officera Netguru. Zdobywał doświadczenie pracując dla firm technologicznych na całym świecie, m.in. w Indiach, Islandii i USA.

JozefWancer

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas S.A. Wcześniej prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a także prezes Zarządu Banku BGŻ. Przez blisko 25 lat był związany z Citibankiem jako wiceprezes oraz pełniąc funkcje kierownicze w filiach banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Piastował stanowiska kierownicze, zasiadał w radach nadzorczych lub doradzał wiodącym spółkom w Polsce – przez lata związany z Bankiem Rolno-Przemysłowym, Powszechnym Bankiem Kredytowym (PBK), Raiffeisen Centrobankiem w Warszawie, Bankiem BPH i Alior Bankiem. Współpracował także z Legler Polonia i Deloitte. Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji.

RomanWieczorek

Roman Wieczorek

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym. W latach 1998-2016 związany z firmą Skanska – jedną z największych grup budowlano-deweloperskich na świecie (z grupy Fortune 500), jako Prezes Zarządu Skanska SA w Polsce, następnie Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska w Sztokholmie oraz Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja. Członek m.in. Rady Doradców Bonnier Group Polska (wydawca Pulsu Biznesu) oraz Międzynarodowej Rady Doradców CEELI. W 2017 roku zakończył karierę zawodową. Prelegent, wykładowca w tematach dotyczących przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie. Członek Rady Instytutu Humanites.

A. Wyczlińska zdjęcie_ (002)

Anna Wyczlińska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 we Wrocławiu. Doświadczony pedagog i nauczyciel, zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi, znający specyfikę pracy w szkolnictwie. Zarządza ludźmi i placówką w oparciu o współpracę ze środowiskiem edukacyjnym, artystycznym i naukowym. Ukończyła Akademię Przywództwa Liderów Oświaty I i II zorganizowaną przez Instytut Humanites i Akade-mię Psychologii Przywództwa Values. Absolwentka Szkoły Trenerów I Stopnia prowadzonej przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Wałbrzychu i STREFĘ POTENCJAŁU. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie Pedagogiczne-go Kształcenia Ustawicznego w specjalności: Menadżer Placówek Kształcenia Ustawicznego.

AWysmolek

Andrzej Wysmołek

Pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Jest także Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i opiekuje się projektami studenckimi Makerspace@UW. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta, odbył też wiele staży naukowych, m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie i High Magnetic Field Laboratory w Grenoble. Jego działalność badawcza skupia się na grafenie i jego pochodnych, układach hybrydowych grafenu z kryształami dwuwymiarowymi. Popularyzator fizyki, jest m.in. jednym z pomysłodawców Letniej Szkoły Fizyki dla młodzieży. Laureat wielu nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a także – w 2014 – Nagrody m. st. Warszawy za popularyzowanie fizyki i współpracę z Biurem Edukacji m. st. Warszawy.

Ewa Zborowska

Ewa Zborowska

Senior Research Manager, IDC. Analityk rynku IT z ponad 15-letnim doświadczeniem na polskim i europejskim rynku ICT. Zajmuje się tematami usług IT i chmury. W 2018 roku dołączyła do europejskich zespołów analityków IDC specjalizujących się w chmurze i sztucznej inteligencji. Jest autorką wielu publikacji i raportów rynkowych. Uczestniczy w projektach doradczych IDC w Polsce i Europie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie oraz studiów podyplomowych z zakresu prognozowania i foresightu w Collegium Civitas w Warszawie. Uważa, że wiedza na temat technologii jest niezbędna, abyśmy mogli wymagać odpowiedzialności od firm i organizacji tworzących i wykorzystujących technologie.

AgnieszkaZak

Agnieszka Żak

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, w którym skutecznie łączy biznes z edukacją stawiając na kształcenie branżowe, techniczne i wielokulturowe uczniów. Absolwentka Filologii Angielskiej oraz podyplomowych stu­diów z zakresu psychologiczno – pedagogicznych kompetencji nauczycielskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia MBA (Master of Business Administration) na Politechnice Wrocławskiej oraz Akademię Przywództwa Liderów Oświaty w Warszawie (APLO I i II). Egzaminator OKE z języka angielskiego oraz międzynarodowych egzaminów TOEFL. Lubi wyzwania, wierzy w człowieka, poszukująca. Uwielbia pracę z młodzieżą, ważki, lawendę. Kocha Mazury.

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować…

Wyzwaniem współczesności jest konieczność wiązania wysokich kompetencji zawodowych z coraz szerszą świadomością
odpowiedzialności za świat bliski i daleki…
Tworząc odpowiednią kulturę firmy, tworzymy też fundament dla rozwoju młodego pokolenia.
Czego od nas – jako rodziców, pracodawców – potrzebują młodzi?
Zrealizowałeś się, profesjonalnie osiągnąłeś więcej niż zakładałeś, ale nadal masz poczucie, że brakuje Ci czegoś istotnego?
Konferencja dla Liderów, którzy wierzą, że miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest zarówno wynik firmy, jak i jakość życia
osób ten wynik tworzących.

ORGANIZATOR

Instytut Humanites
Tel.: 504 144 784, 502 024 981
E-mail: biuro@humanites.pl

Instytut Humanites. Dochody z organizacji Konferencji zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Instytutu Humanites, w szczególności na dofinansowanie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Fundacja wsparła do tej pory rozwój około 500 dyrektorów szkół z całej Polski. Szkoła jest taka jak jej dyrektor. Fundacja zainicjowała systemowe działania na rzecz przywództwa w edukacji. Zmiana jakości przywództwa w szkołach jest, w naszej ocenie, dźwignia zmiany jakości całego systemu. Bo szkołę tworzą ludzie!

CELE KONFERENCJI WSPIERAJĄ