Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

Raport Well-Working
„Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022”

Tylko 20% pracowników widzi w swoim szefie wzór do naśladowania. Z kolei aż 78% osób pracujących w toksycznych środowiskach pracy rozważa zmianę pracy. 93% respondentów odczuwa presję, aby przedkładać życie zawodowe nad prywatne. To wnioski z raportu “Well Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022”, którego celem jest diagnoza kultury dobrostanu pracy w Polsce. 

Ogólnopolskie badanie Well-Working to część międzynarodowego projektu badawczego  (IFREI – Family Responsible Employer Index). Instytut Humanites zrealizował to badanie po raz drugi we współpracy z Międzynarodowym Centrum Pracy i Rodziny IESE Business School z Nawarry. Ankieta skierowana była do respondentów w kilkudziesięciu krajach. Mierzymy za jej pomocą jak kultura pracy i tworzony dzięki niej poziom dobrostanu wpływają na zaangażowanie pracowników oraz na ich ogólną jakość ich życia: relacje rodzinne i przyjacielskie, zdrowie, sen i wewnętrzną motywację.

Widzimy zmianę mentalności pracodawców z zatrudnienia “pracownika” na zatrudnienie “człowieka” z całą jego wielowymiarowością. To konieczność. Rynek pracy doświadczał w ostatnich miesiącach fali wielkiej rezygnacji, na co teraz nałożą się nowe skutki ekonomiczne i społeczne wojny na Ukrainie – komentuje Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia.

Partnerami badania są: KGHM Polska Miedź (partner główny), PFR TFI oraz Pracuj.pl.

Cel projektu

Na dzisiejszym rynku pracy, dobrostan pracownika jest wyjątkowo ważny – jest podstawą zdobywania i utrzymania talentów oraz przyczynia się do ich wysokiego zaangażowania, a nawet wspiera kreatywność i zdolność uczenia się. Z tego powodu również polskie firmy wiele inwestują w polityki well-being. Zależy nam na tym, aby dać im wiedzę, która pozwoli im mądrze budować strategię zatrudnienia – w oparciu o konkretne wyniki z naszego kraju. Aby biznes mógł realizować swoje cele, a człowiek odnajdywać poczucie sensu.

Dlatego w 2018 roku podjęliśmy strategiczną współpracę z Międzynarodowym Centrum Pracy i Rodziny IESE Business School z Nawarry i zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce raport Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu (zobacz raport 2019). Wtedy okazało się, że Polacy gorzej oceniają swoje środowiska pracy w porównaniu do respondentów z innych krajów (tylko 37 % oceniało je pozytywnie). Od tego czasu wiele się zmieniło. Pandemia wywróciła wcześniejszy porządek, zmuszając pracodawców do wielu zmian i większej dbałości o dobrostan swojej załogi. Wiemy już, że wiele z tych zmian zostanie z nami na stałe i dlatego po czasie wprowadzania rozwiązań “na szybko”, nadchodzi moment na przemyślenie na nowo tego, jak odpowiedzialnie kreować politykę zatrudnienia. Aby robić to mądrze, potrzebujemy się zatrzymać i sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj i jak na dobrostan (ang: well-being) wpływa środowisko pracy.

Wierzymy, że raport na temat dobrostanu polskich pracowników w 2022, który dla Was przygotowaliśmy, będzie dla Was pomocą przy kształtowaniu skutecznych programów well-being.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na zofia.rogala@humanites.pl.

Czym jest dobrostan w pracy (ang. well-working)?

Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu to zbiór przekonań i wartości podzielanych przez członków organizacji, które odnoszą się do stopnia integracji pracy i życia rodzinnego ich pracowników.  Kształtuje ona dobrostan pracowników, który jest określany w oparciu o trzy wymiary: polityka formalna, wsparcie przełożonego oraz kultura organizacji. Składają się one na środowisko, w którym dana osoba pracuje. Środowisko wpływa bezpośrednio na pracownika i równowagę (bądź jej brak) między jego życiem zawodowym, osobistym i rodzinnym. Budowanie Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu to zadanie każdego, kto jest zaangażowany w zarządzanie ludźmi w organizacjach. To obszar, który powinien budzić szczególne zainteresowanie wśród osób z obowiązkami przywódczymi, a także z odpowiedzialnością korporacyjną i polityczną. Dobrostan w pracy ma wpływ na wszystkie sfery życia i jest korzystny dla całego społeczeństwa. 

 

O Badaniu CFR na świecie

W roku 1999 Międzynarodowe Centrum Pracy i Rodziny (ICWF) stworzyło wskaźnik IFREI (IESE Family Responsible Employer Index), by móc oceniać poziom Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu oraz jej wpływ na ludzi, społeczeństwo i organizacje.

Badania nad IFREI opierają się na modelu antropologicznym i holistycznym. Antropologicznym, ponieważ bazują na paradygmacie antropologicznym, w którym jednostka jest podstawowym elementem budującym firmę i jej filarem.

Holistycznym dlatego, że obejmuje firmę w jej różnych wymiarach, jako organizację osób, które chcą wytwarzać produkty i dostarczać usługi w jak najbardziej optymalny sposób, generując przy tym zyski. Produkcja takich dóbr i usług musi, z jednej strony, zaspokoić realne potrzeby klientów, z drugiej zaopatrzyć pracowników w narzędzia niezbędne do rozwoju ich zdolności i możliwości oraz zaspokoić ich potrzeby osobiste i zawodowe.

Badania nad IFREI zostały przeprowadzone przy udziale ponad 50 tysięcy osób na przestrzeni dekady (od 2010 roku), w ponad 20 krajach na 5 kontynentach. Informacje czerpano z różnorodnych źródeł, co pozwoliło na dokładne zweryfikowanie i porównanie danych otrzymanych przez dyrektorów i menedżerów różnych firm oraz przez ich partnerów, jak również pozwoliło nam przeanalizować różnice występujące między poszczególnymi krajami. Badania nad IFREI w sposób prawdziwy i znaczący odzwierciedlają to, co dzieje się w organizacjach i w krajach, gdzie takie badania są realizowane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat badań nad dobrostanem w pracy można odwiedzić stronę internetową Międzynarodowego Centrum Pracy i Rodziny.