Przekaż 1% naszej organizacji

https://www.pitax.pl/urzad-skarbowy-online/ dostępny jest dzięki współpracy z https://iwop.pl/serwis-podatkowy

Cykl konferencji dla Liderów Biznesu – Spójne Przywództwo™

Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy wierzą, że miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest zarówno wynik firmy jak i jakość życia osób ten wynik tworzących. Unikatowe wydarzenie poświęcone przywództwu opartemu na zrównoważonym rozwoju człowieka zarówno w sferze zawodowej, jak też osobistej.

Model Spójnego Przywództwa™

Holistyczny program wdrożenia kultury zarządzania firmą. Bazuje na filozofii zrównoważonego rozwoju w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej, w połączeniu z wellbeing i Q12 Gallupa…

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny

Coroczna akcja społeczna zainicjowana przez Instytut Humanites skierowana do wszystkich pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników związana z upowszechnieniem w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny, przypadającego na 15 maja. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na wagę wielopokoleniowych więzi rodzinnych oraz wagę więzi rodzinnych jako podstawy budowy tożsamości młodego pokolenia.

Program Zrównoważonego Rozwoju 

Szyte na miarę programy i warsztaty dla odbiorców indywidualnych i firm. Przykładowe realizacje: umiejętność stawiania granic, budowanie relacji z partnerem, relacje z dzieckiem, uzależnienia, komunikacja z nastolatkiem, wybór szkoły dla dziecka, konsekwencja w wychowaniu, budowanie równowagi w życiu….

Wolontariat rodzinny dla pracodawców

Aktywność dobroczynna, która włącza całe rodziny w działalność społeczną w swoim otoczeniu. Prowadzona w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu”

KONKURS „Dobry klimat dla Rodziny”

Instytut Humanites jako inicjator obchodów Dnia Rodziny w Polsce, został zaproszony przez Parę Prezydencką do pełnienia roli Organizacji Wspierającej konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Do udziału zapraszamy wszystkie firmy, które stwarzają atmosferę przyjazną rodzinie, w których pracownicy mogą korzystać z rozwiązań pomagających łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

Trening doskonalenia osobowości menedżerów

Seminarium poświęcone metodom budowania osobistego i zawodowego sukcesu, zgodnego z własnym systemem wartości. Prowadzone przez Alexandre’a Havarda, dyrektora Instytutu Etyki Przywództwa. „Przywództwo nie jest ani zręcznością, ani techniką, ale wewnętrznym przekonaniem.”

Program Pomocy Psychologicznej Assistance

Pakiet pierwszej pomocy dla pracowników i ich rodzin w zakresie wyzwań związanych z ich życiem prywatnym (indywidualnie dobrana pomoc specjalistów współpracujących z Instytutem Humanites). Zarządzając przedsiębiorstwem jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim za ludzi, którymi zarządzamy.

Zofia Dzik, impact inwestorka, innowatorka, strategiczna myślicielka, prezes Instytutu Humanites

Holistyczny program wdrożenia kultury zarządzania firmą. Bazuje na filozofii zrównoważonego rozwoju w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej, w połączeniu z wellbeing i Q12 Gallupa…