Exemple

Wellbeing Człowieka i Rodziny w hybrydowym środowisku pracy. 

Holistyczne podejście do rozwoju człowieka to współcześnie warunek zrównoważonego rozwoju społecznego.

„Firma Przyjazna Rodzinie/ #Firma Przyjazna Człowiekowi” (Human&Family Humanites Wellbeing AWARD) to wyróżnienie wyjątkowe, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowane polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na tworzony ekosystem, w którym funkcjonuje rodzina. Humanites wypromował w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywę dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga ról), które wprowadza pewną rywalizację tych ról, wskazując na fakt, że mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno służyć temu, by jak najlepiej te role łączyć.

Instytut Humanites od 2010 roku zgodnie ze swoim Modelem „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego zwraca uwagę na wielowymiarową rolę rodziny w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Tak z punktu widzenia siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwoju kompetencji społecznych, ale również istotnego wpływu jakości relacji rodzinnych na zaangażowanie i motywację ludzi w pracy, poziom ich absencji i ich otwartość na uczenie się tworzenie innowacji.
Bo zwyczajnie szczęśliwy człowiek to również bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic i członek społeczności.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości i propagowanie najlepszych praktyk wellbeing w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie/przyjaznego człowiekowi (z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości), integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników oraz dbałości o miejsce pracy i wsparcie pracowników w czasach kryzysu i restrukturyzacji.

W tym szczególnym czasie, gdy biznes mierzy się z kryzysem, widmem zwolnień, redukcją etatów i wynagrodzeń szczególnie istotne jest to w jaki sposób sobie z tym kryzysem poradzi, pozostając fair wobec zatrudnionych ludzi. Konkurs jest szansą na pokazanie godnych do naśladowania zachowań i codziennych decyzji, które stawiają człowieka – pracownika na pierwszym miejscu.

Aby zgłosić swoją firmę do konkursu kliknij tutaj

Koordynatorem Konkursu z ramienia Instytutu Humanites jest Urszula Borzym, tel. tel. 608639956, e-mail: urszula.borzym@humanites.pl.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email