Exemple

Portal mamrodzine.pl

www.mamrodzine.pl

Portal ten kierowany jest szczególnie do rodziców nastolatków. W jednym miejscu łączy różne zagadnienia związane z relacjami w rodzinie, wychowaniem dzieci i inspirację jak w tym obszarze się rozwijać poprzez szkolenia czy literaturę. Celem portalu jest również tworzenie bazy danych specjalistów (psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy), ale także zwykłych rodziców, którzy są godnymi polecenia osobami posiadającymi nie tylko stosowną wiedzę w obszarach dotyczących rodziny i wychowania dzieci, ale także umiejętność jej przekazywania.

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Instytut Humanites jest organizatorem cyklu konferencji dla liderów biznesu pod wspólnym tytułem

„Sukces w pracy = sukces w rodzinie?”

I konferencja w ramach cyklu odbyła się 25 listopada 2010 roku w Warszawie

Zapoznaj się z program konferencji

II konferencja odbyła się prawie rok później – 27 października 2011 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej konferencji możecie zapoznać się z program konferencj, a także przeczytać raport.

Zachęcamy również do obejrzenia wypowiedzi Liderów Biznesu na temat II konferencjiSukces dwóch edycji skłonił nas do organizacji III Konferencji dla Liderów Biznesu, która odbyła się 29 listopada 2012 roku.

Zachęcamy do przeczytania bardzo interesującej refleksji pokonferencyjnej Psychologia_wszechstronnego_lidera  autorstwa dr Zenona Waldemara Dudka, psychiatry i psychoterapeuty, uczestnika III Konferencji dla Liderów Biznesu.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO)

fota_main

Instytut Humanites  oraz Grupa Firm Doradczych Values zapraszają do wzięcia udziału w: Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.). Proponowane obecnie formy dokształcania dyrektorów szkół – w tym dwuletnie studia przygotowawcze do pełnienia funkcji zarządczych (Organizacja i Zarządzanie w Oświacie) koncentrują się w dużej mierze na kwestiach technicznych: prawnych i administracyjnych, i nie pokrywają szeregu ważnych aspektów związanych z własnym rozwojem oraz z rozwojem umiejętności zarządczych przyszłych dyrektorów szkół, a w szczególności związanych z umiejętnością zarządzania relacjami z ludźmi.

Nadrzędnym celem programu jest zainicjowanie – poprzez jego uczestników – ogólnonarodowej debaty o przyszłości polskiej oświaty, jej miejsca i roli w nowoczesnym systemie społecznym, jej gotowości do sprostania wyzwaniom przyszłości i nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Instytut Humanites oraz sprawdzonym know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych). Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy akademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnej biurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją. Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje! (John Adair).

 

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością (tak jak to się dzieje z Absolwentami Akademii Psychologii Przywództwa, którymi są wiodący menadżerowie zarządzający polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami) wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email