Exemple

Od 2012 roku Instytut Humanites, będący inicjatorem Kampanii Dwie Godziny dla Rodziny (2h4family), zachęca setki organizacji i firm do działań na rzecz harmonijnego łączenia ról w życiu zawodowym i prywatnym, wzmacniania relacji osobistych i społecznych, przeciwdziałania niepokojącym zjawiskom społecznym, takim jak samotność czy kryzys więzi. Konkurs na najciekawsze przeprowadzenie kampanii ma promować dobre praktyki, być inspiracją.

Rok 2020 dla wszystkich pracodawców był wyjątkowo trudny. Kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 okazał się testem na przywództwo. Wiele organizacji ten test zdało pozostając wiernym swoim wcześniejszym deklaracjom, że człowiek to coś więcej niż pracownik. Dla wielu organizacji umożliwienie pracownikom wyjścia dwie godziny wcześniej 15 maja było w tym roku bardzo trudne, dlatego wspólnie tworzyliśmy nowe rozwiązania na realizację założeń inicjatywy bliskości w warunkach domowych.  Na szczęście nie tylko dotychczasowi uczestnicy nie zawiedli, ale wiele nowych firm włączyło się w naszą inicjatywę. Poszerzenie kampanii 2h4family o wymiar „human” okazało się niezwykle istotne, a uczestnicy naszej inicjatywy znaleźli wiele nowatorskich rozwiązań na realizację kampanii 2h4family/2h4human w zmienionej formule, ku zadowoleniu swoich pracowników.

Otrzymaliśmy również więcej prezentacji konkursowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wybór laureatów był jeszcze trudniejszy niż w latach ubiegłych. Po burzliwych naradach Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić następujące realizacje:

Miejsce 3 – Veolia Centrum Usług Wspólnych – za uwzględnienie inicjatyw kierowanych zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców kampanii 2h4family. Nagrodą jest jedno zaproszenie na VIII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites, do tego zestaw 10 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz nagroda książkowa.

Miejsce 2 – DOEHLER Sp. z o.o. – za kreatywność i pomysł polegający na tworzeniu filmów o rodzinach pracowników i za bardzo dokładne pomiary efektywności kampanii w swoich spółkach mimo niesprzyjających warunków. Nagrodą są dwa zaproszenia na VIII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz nagrodę książkową.

Miejsce 1 – TAURON Polska Energia S.A., za imponujące rozbudowanie kampanii 2h4family/2h4human i wykorzystanie całego jej potencjału.

Nagrodą główną jest voucher na rodzinny pobyt w Hotelu Bukovina, dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci, dwa zaproszenia na VIII edycję konferencji Humanites dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME.

Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić: Grupę Profesja, INTRUM, NETIA oraz ZWAE przekazując nagrody książkowe oraz 50% zniżki na udział w VIII edycji konferencji Humanites dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites.

Instytut Humanites dziękuje wszystkim uczestnikom i partnerom kampanii Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA za tworzenie z nami tegorocznego globalnego ruchu na rzecz bliskości.

W tym roku nie tylko przekroczyliśmy swoim zasięgiem ocean docierając do Stanów Zjednoczonych, ale liczba uczestników osiągnęła magiczną liczbę 1000 organizacji. W obliczu niesprzyjających warunków jest to imponujący wynik i jesteśmy z niego bardzo dumni.

Cieszymy się, że byliście z nami, a już wkrótce rozpoczniemy przygotowania do kolejnej edycji, której hasło przewodnie to „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”.

Zapraszamy do kontaktu firmy, które chciałyby włączyć się w realizację kolejnej edycji 2h4family/2h4human w charakterze partnera kampanii.
Nasz adres e-mail: biuro@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email